20. dubna 2024

Test na SARS-CoV-2 jako podmínka vstupu na pracoviště?

Může zaměstnavatel podmiňovat vstup na pracoviště (způsobilost vykonávat práci) negativním testem na SARS-CoV-2? 

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet pro zaměstnance, jednotlivě i jako celek, bezpečné pracovní prostředí, a to mimo jiné pomocí opatření vhodných pro předcházení rizikům. Mezi takové opatření lze považovat i preventivní testování na SARS-CoV-2.

Zmíněné opatření však nemůže zaměstnavatel nařídit, může jej pouze zaměstnanci nabídnout. Právní předpisy neposkytují žádné nástroje, jak donutit zaměstnance k testu.

V případě, že zaměstnavatel zaměstnance nevpustí na pracoviště, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a posuzuje se to, “jako by zaměstnanec na pracovišti byl”. Ideálně však toto mít písemně potvrzené.

Jestliže zaměstnanec testování odmítne, může mu zaměstnavatel nařídit čerpání dovolené, avšak termín čerpání dovolené musí být zaměstnanci oznámen minimálně 14 dnů předem. Proto nemůže zaměstnavatel přistoupit k nařízení okamžitého čerpání dovolené, byť tak  někteří zaměstnavatelé postupují.

Mohou ovšem nastat výjimečné případy, jako například práce ve zdravotnictví či potravinářství, kde jsou zvýšená rizika pro třetí osoby. V těchto je testování nezbytné a adekvátní k vykonávané práci, a proto zde může zaměstnavatel testování nařídit.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay