20. dubna 2024

Údržba plastových oken

Po klimaticky náročných zimních měsících je jaro ideální doba.

Zkontrolujte těsnění

Plastová okna jsou osazena těsněním s velmi dlouhou životností, chránící před průvanem a vodou. Jako u všech částí, které čelí vnějším vlivům, je nutné je alespoň namátkově zkontrolovat. Těsnění v drážkách při kontrole umyjte vodou s jemným čisticím prostředkem. Abyste se vyhnuli škodám způsobených vlhkostí, raději také zkontrolujte připojovací spáry mezi osazovacím rámem a zdivem. Pokud je výplň ve spáře popraskaná nebo se někde uvolňuje, kontaktujte dodavatele oken.

Pro odvádění vody, která muže vniknout do drážek rámu, má okno odvodňovací drážky. Ty u otevřeného okna najdete na vnitřní straně rámu, kde zkontrolujte, zda nejsou ucpány nečistotou.

Nezapomínejte na mytí

Kvalitní plastové profily mají velmi dlouhou životnost díky hladkému povrchu odolnému vůči vlivům prostředí. Proto stačí pravidelné umývání měkkým hadrem a vlažnou vodou. Umývat byste měli okna také vždy, když je na povrchu profilu nečistota. Jinak ve spojení s dešťovou vodou mohou vznikat usazeniny, které stojí při čištění více úsilí.

Na nečistoty, s nimiž si voda neporadí, můžete použít speciální čisticí prostředky na PVC profily nebo saponáty s neutrálním pH bez vůně a barviv. Okno vždy na závěr dostatečně opláchněte čistou vodou, aby na profilu nezůstaly zbytky čisticích prostředků. Na čištění nepoužívejte abrazivní čistidla ani zdrsňující houby, hadry nebo kartáče a rovněž se vyvarujte používání rozpouštědel či ředidel, která by mohla plast narušit.

Nezanedbávejte kování

I když odborná montáž zajistí správné seřízení kování, nadměrnou zátěží nebo třeba kvůli pohybu zdiva je nutné kování občas seřídit. „Bezchybně nastavená křídla zajišťují optimální těsnost a izolaci proti hluku. I když se to může zdát jako jednoduchá záležitost, je lepší ponechat toto seřízení na odbornících. V praxi se totiž setkáváme velice často s nesprávným seřízením, o které se pokusil zákazník sám, což vede nejenom k horším tepelně izolačním vlastnostem okna, ale mnohdy zkracuje i jeho životnost,“ vysvětluje Milan Klepsa ze společnosti Veka a přidává ještě jednu praktickou radu: “Jednou ročně promažte kování tukem nebo olejem bez kyseliny a pryskyřice a dotáhněte upevňovací šrouby.”

Zdroj: Daniela Borská, Okolo bytu

Foto Pixabay