23. července 2024

Blog Archives

Je představenstvo družstva oprávněno nahlížet do platových výměrů zaměstnanců družstva?

Je představenstvo družstva oprávněno nahlížet do platových výměrů zaměstnanců družstva? Ve stanovách družstva se o takovýchto pravomocech nepíše. Je možné, aby rozhodovali o zaměstnancích? Jedná se mi o to, že zaměstnanec, který v družstvu pracuje již deset let, má také ještě vlastní firmu, kterou založil dávno před nástupem do družstva,… číst dále Je představenstvo družstva oprávněno nahlížet do platových výměrů zaměstnanců družstva?

Číst dál »

Přezkoumání zdravotního stavu člena předsednictva BD

Má člen malého bytového družstva dle ZOK, kontrolní komise BD dle ZOK, členská chůze BD, nebo jednotlivec-kontrolor-člen BD (když předmětné BD kontrolní komisi nemá) má vymahatelné nebo nějaké jiné právo nechat přezkoumat zdravotní, zejména psychický stav a zdravotní způsobilost pro výkon funkce k volbě navrženého nebo již zvoleného člena představenstva… číst dále Přezkoumání zdravotního stavu člena předsednictva BD

Číst dál »

Sdělování informací o družstvu jeho členům

Člen bytového družstva požaduje kopie kompletních materiálů družstva (účetnictví, smlouvy, zápisy atd.) zpětně za několik let. Žádný člen představenstva není pro práci uvolněn. Kde je hranice (dohoda není možná) a co je přiměřená cena za jeden list A4 okopírovaných dokladů? Právní úprava práv a povinností týkajících se členů družstva je… číst dále Sdělování informací o družstvu jeho členům

Číst dál »

Nahlížení do podkladů před schůzí BD

Před konáním členské schůze jsme představenstvem BD upozorněni na možnost nahlédnout do podkladů ke zprávě o činnosti BD za uplynulé účetní období. K nahlédnutí byly představenstvem BD předloženy pouze faktury za dodávku vody, energie a provoz výtahů. Nahlédnutí do dalších dokladů o činnosti BD za uplynulé účetní období nebylo povoleno.… číst dále Nahlížení do podkladů před schůzí BD

Číst dál »

Převod družstevního podílu

U „Dohody o převodu družstevního podílu člena bytového družstva“ musí být úředně ověřené podpisy převodce a nabyvatele? (Převodce leží v nemocnici a jeho zdravotní stav je vážný). Ve stanovách našeho BD toto požadujeme, jen pokud je bytovému družstvu doručeno písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu.… číst dále Převod družstevního podílu

Číst dál »

Zákon o obchodních korporacích a “soukromá” dražba v bytovém družstvu

Jsme bytové družstvo v Brně se 17 členy, téměř v centru. Trváme asi rok. Vznik po privatizaci bytů odkoupením domu od města. Hned v rámci privatizace byla podezdřelá okolnost, že jistá paní dostala dekret – umístěnku od radnice do jednoho volného bytu, a časem obešla méně solventní nájemce a dohodla… číst dále Zákon o obchodních korporacích a “soukromá” dražba v bytovém družstvu

Číst dál »