19. května 2024

Je možné osadit měřáky tepla jen část radiátorů v budově?

Dostali jsme za úkol pronajmout v budově městského úřadu kanceláře pro právnickou osobu za účelem poradenských služeb a účetních prací pro obce a školy. Budova není osazena měřidly tepla, jedná se o objekt občanské vybavenosti. Musíme z důvodu pronájmu, kdy výměra plánovaného pronájmu bude činit max. do 7 % z celkové plochy budovy, osadit veškeré radiátory v budově měřidly na teplo? Osazení měřidel není z důvodu jednoho pronájmu ekonomicky výhodné.

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika případu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko z účinné zákonné úpravy vytápění a poskytování teplé vody. Dle zákona lze skutečně mít za to, že měřidla je nutné instalovat. Výjimkou je mimo jiné případ, kdy nebude prováděno vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody. Pokud se tedy pronajímatel s nájemcem například dohodne na paušální platbě za poskytované služby (dodávky tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody), není nutné měřidla v domě instalovat. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že zákon umožňuje sjednat paušální platbu za dodávky tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody pouze u nájmů uzavřených na období nejvýše 24 měsíců. U nájmů na delší období je nutné dodávky tepla vždy vyúčtovat, a shora nastíněný postup tak nebude možné využít.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS