26. května 2024

Místo dveří bych chtěl závěs. Musím to hlásit majiteli bytu?

Chtěl bych jen vysadit dveře a místo nich bych chtěl dát závěs. Musím to nahlásit pronajímateli?

Pokud se nebude jednat o úpravu trvalého rázu, tedy o stavební úpravu bytu, ale jen o vysazení dveří a pověšení závěsu, přičemž daná úprava nebude nikterak poškozovat samotný byt, nevidím v daném jednání problém. Dle mého názoru takovéto uzpůsobení bytu spadá do běžného rámce jeho užívání. Je však potřeba mít na paměti, že byt je nutné na konci nájmu odevzdat v původním stavu zpět pronajímateli, a tedy dveře vrátit zpět na jejich místo a závěs sundat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS