26. května 2024

Může mi majitel ukončit nájemní smlouvu, pokud nepřistoupím na zvýšení nájemného?

Pronajímatel mi zaslal dopis o zvýšení nájmu s poznámkou, že pokud se zvýšením nebudu souhlasit, přistoupí k rozvázání nájemní smlouvy. Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou, kterou převzal ad hoc od předchozího majitele; přičemž se jedná o smlouvu, která navazuje na původní nájemní smlouvy z dob socialismu. Má na rozvázání právo?

Dle občanského zákoníku může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše nájemného obvyklého v dané lokalitě, pokud navržené zvýšení nebude vyšší než 20 % spolu s těmi zvýšeními, které proběhly v posledních třech letech. Zároveň navržené zvýšení smí proběhnout nejdříve 12 měsíců od doby, kdy došlo k poslednímu zvýšení nájemného.

Za situace, kdy se zvýšením nájemného nebudete souhlasit, je možné, aby pronajímatel navrhl soudu, aby určil výši nájemného, přičemž soud zpravidla rozhodne o výši nájemného, která je obvyklá v daném místě.

Pokud pronajímatel návrh k soudu nedá a nedojde mezi vámi k dohodě, není to důvod pro ukončení nájmu na dobu neurčitou ze strany pronajímatele.

JUDr Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS