15. června 2024

Blog Archives

Výrazné zvýšení nájmu

Majitel nám napsal doporučeným dopisem, který jsem obdržel začátkem dubna, že zvedá nájem z 9000 Kč na 14 500 Kč. Od května. To znamená za pár dní. Má na to právo? V podnájmu jsme už 9 let na dobu neurčitou. Nikdy nedošlo ke zvýšení. Ceny kolem jsou v podnájmech vyšší. Je ale… číst dále Výrazné zvýšení nájmu

Číst dál »

Právní poradna: Zvýšení nájmu = nová nájemní smlouva?

Musí mi majitel při navýšení nájemného dát novou smlouvu nebo alespoň dodatek? Náš majitel mi to pouze oznámil, nejdříve telefonicky a poté pouze e-mailem. Odpověď – 1. část Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy,… číst dále Právní poradna: Zvýšení nájmu = nová nájemní smlouva?

Číst dál »

Zvyšování nájmu

Vím, že pro zvyšování nájmu je potřeba dodržet ust. § 2249 OZ, kde je stanoveno, že pronajímatel může navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného v daném místě s tím, že navržené zvýšení nesmí být v posledních třech letech o více jak dvacet procent. Jak se prakticky procento… číst dále Zvyšování nájmu

Číst dál »

Může pronajímatel bez ohledu na ustanovení NOZ zvýšit nájemné a upřednostnit rozhodnutí rady?

Můj syn s rodinou má nájemní smlouvu od města na dobu neurčitou od 1. 5. 2002 s výší nájemného 40 Kč/m2. Rada města schválila jeho žádost o rekonstrukci bytového jádra v prosinci 2017 s tím, že z nedostatku stavební kapacity budou práce posunuty na průběh roku 2018. V dubnu 2018… číst dále Může pronajímatel bez ohledu na ustanovení NOZ zvýšit nájemné a upřednostnit rozhodnutí rady?

Číst dál »

Může mi majitel ukončit nájemní smlouvu, pokud nepřistoupím na zvýšení nájemného?

Pronajímatel mi zaslal dopis o zvýšení nájmu s poznámkou, že pokud se zvýšením nebudu souhlasit, přistoupí k rozvázání nájemní smlouvy. Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou, kterou převzal ad hoc od předchozího majitele; přičemž se jedná o smlouvu, která navazuje na původní nájemní smlouvy z dob socialismu. Má na rozvázání… číst dále Může mi majitel ukončit nájemní smlouvu, pokud nepřistoupím na zvýšení nájemného?

Číst dál »