19. května 2024

Nájemník se odmítá vystěhovat

Mám nájemníka, který má nájemní smlouvu na dobu určitou do 31. 12.2017. Nájemníkovi jsem vše poslal dříve o informaci o nedoplatcích nájemného a ukončení smlouvy. Nájemník poštu nepřebral a vrátila se zpět. Nájemník dluží na nájemném a službách 4 měsíce zpětně. Když jsem ji volal, aby předala byt, tak řekla, že to předala právníkovi a byt neopustí. Takže byt dále používá jako by nic, můžu jí znepřístupnit hlavní vchod do nemovitosti? Nebo můžu zavolat policii, že tam bydlí cizí člověk. Budu to dávat k soudu na vystěhování, ale co s ní mám a mužů dělat? Vyhrožuje, že ji tam musím nechat bydlet.

Nájem bytu sjednaný na dobu určitou končí uplynutím doby, na níž byl sjednán, nehledě na skutečnost, zda byl nájemce upozorněn na blížící se ukončení nájmu.

Vzhledem k tomu, že jste nájemce předem řádně písemně upozornila na skutečnost, že nájem ke dni 31. 12. 2017 skončí (ačkoliv si nájemce upozornění nepřebral, dostalo se do jeho dispoziční sféry a z pohledu práva je tak považováno za doručené) a dala tak dostatečně předem najevo, že nájem skončí uplynutím doby nájmu, nelze o tzv. automatickém obnovení nájmu uvažovat.

V den, kdy má nájem skončit je nájemce povinen odevzdat byt pronajímateli s tím, že byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Jestliže bývalý nájemce odmítá byt odevzdat dobrovolně, nezbude Vám než se vyklizení bytu domáhat soudní cestou, konkrétně prostřednictvím žaloby na vyklizení nemovitosti. V žádném případě však nemůžete provést vystěhování svémocí (např. výměnou zámku k bytu apod.), neboť svémocné vystěhování by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin porušení domovní svobody.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS