21. května 2024

Provize realitní kanceláři

Už nejakú dobu si hľadám v Brne prenájom bytu. Keďže som študentkou (doktorské štúdium), cena prenájmu je pre mňa veľmi dôležitá. Všimla som si však, že väčšina prenájmov sa uskutočňuje prostredníctvom realitných kancelárií a v zásade vždy si realitná kancelária účtuje aj províziu (príp. poplatok za právny servis). Od nájomníka je teda požadovaný jeden mesačný nájom, kaucia (a to jedno- až trojmesačná) a provízia realitnej kancelárii. Je v súlade so zákonom požadovať províziu od nájomcu, hoci ten si služby realitnej kancelárie nezazmluvnil (teda si neobjednal jej služby)? Na základe čoho vlastne v takomto prípade platím realitnej kancelárii? Je možné sa proti takýmto praktikám brániť? Pre ukážku, hoci myslím, že nie je potrebná, prikladám v prílohe ponuku prenájmu s požadovanou províziou a trojmesačnou kauciou.

Úvodem mi dovolte uvést, že právní vztah nájemce, pronajímatele a realitní kanceláře může být případ od případu odlišný, proto tedy bez bližších informací uvedu ve své odpovědi pouze teoretické možnosti.

Obecně se realitní kanceláři platí odměna za inzerci předmětného bytu, umožnění prohlídek, sepis nájemní smlouvy a vznik nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem.

Smluvní vztah, na základě kterého budete povinna uhradit odměnu, může vzniknout mezi Vámi a pronajímatelem, popř. mezi Vámi a realitní kanceláří. V obou případech se postupuje tak, že před podpisem nájemní smlouvy Vám bude předložen jiný dokument (typicky příkazní smlouva, smlouva o poskytování služeb realitní kanceláře), který pokud nepodepíšete, nedojde k podpisu nájemní smlouvy. V této příkazní smlouvě, popř. ve smlouvě o poskytování služeb realitní kanceláře, bude ve většině případů sjednáno, že jste povinna uhradit realitní kanceláři, popř. pronajímateli, odměnu za služby spojené se vznikem nájemního vztahu.

Odměna bývá sjednána většinou ve výši jednoho měsíčního nájemného, což vyplývá i z Vašeho dotazu.

Co se týká obrany proti těmto praktikám, jsem toho názoru, že pokud se nejedná o zcela nepřiměřenou výši odměny, nemáte jako budoucí nájemce moc možností, jak se bránit. Vycházím ze skutečnosti, že v případě, kdy odmítnete uhradit odměnu realitní kanceláři na základě dokumentu, který Vám předloží před podpisem nájemní smlouvy, k samotnému podpisu nájemní smlouvy se nedostanete. Dále je třeba mít na mysli, že protihodnotou uhrazené odměny realitní kanceláři jsou shora uvedené služby včetně samotného vzniku nájemního vztahu.

Závěrem tedy uvádím, že Vámi popisovaný případ je z právního hlediska v pořádku, a nejedná se tedy o nelegální postup realitní kanceláře.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS