19. května 2024

Vystěhování, i když mám dekret

Majitel baráku mě chce vystěhovat z důvodu celkové rekonstrukce baráku. Mám nárok na náhradní bydlení ? K bytu mám dekret z roku 1990.

Pokud jste s provedením rekonstrukce souhlasil, popřípadě pokud je úprava domu prováděna na příkaz orgánu veřejné moci, či hrozí při neprovedení opravy zvlášť závažná újma, pak dle občanského zákoníku platí, že s úpravami lze započít až poté, co se pronajímatel vůči Vám zaváže, že Vám poskytne přiměřenou náhradu nákladů, které Vám vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zároveň Vám poskytne na tyto náklady přiměřenou zálohu.

Náhrada nákladů se poskytuje za náklady spojené se stěhováním, nebo rozdíl mezi stávajícím a novým nájemným v náhradním bytě.

Pokud to nevylučují okolnosti případu, pak by Vám měl pronajímatel včas sdělit povahu úprav, předpokládanou dobu jejich trvání, také informaci o tom, jak velkou zálohu Vám poskytne a poučení o následcích odmítnutí vyklizení, kterými zejména může být návrh k soudu, aby rozhodl o vyklizení bytu, přičemž, pokud pronajímatel prokáže účelnost rekonstrukce a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu zpravidla vyhoví.

Na závěr si dovolím uvést, že vzhledem k tomu, že neznám veškeré detaily Vašeho problému, doporučil bych Vám se o svých právech a povinnostech poradit s advokátem, kterého obeznámíte se všemi detaily.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS