20. května 2024

Výběr z monitoringu k programu Nájemní bydlení: Na žďárském sídlišti vznikají nové byty určené pouze pro klíčové profese

Zvýhodněné nájemní bydlení v nově vybudovaných bytových domech nabídne brzy zájemcům, pracujícím ve vybraných oborech, žďárská radnice. Na projektu spolupracuje se soukromým investorem, společností Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS). Ta obdobné domy se stovkami bytů nyní staví na několika dalších místech v Praze.

Žďár nad Sázavou bude prvním menším sídlem mimo hlavní město, kde lidé z preferovaných profesí budou mít tento typ bydlení k dispozici. Areál, čítající dvě samostatné budovy s celkem 34 byty, vznikne na sídlišti Klafar při ulici Sázavská, kde již začaly stavební práce. „Naší strategií je zvyšovat dostupnost nájemního bydlení zejména pro potřebné profese. Garantujeme proto nájemné vždy dvacet procent pod tržním průměrem,“ uvedl Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny (ČS). Společnost se Žďáru zaručuje, že jakožto majitel bytů bude zajišťovat jejich provoz v režimu dostupného nájemního bydlení po dobu 50 let.

„Po celou tuto dobu bude nicméně výběr konkrétních nájemníků z řad takzvaných potřebných profesí ve výhradní kompetenci města,“ upřesnil Hrubý. Finální pravidla pro volbu budoucích obyvatel se dle žďárského starosty Martina Mrkose teprve formují, základní principy ale stanoveny jsou. „Osmdesát procent bytů by mělo být pro vybrané profese, které mají celospolečenský význam ve smyslu poskytování základních veřejných služeb,“ objasnil starosta.

Lékaři a hasiči, ale také úředníci a učitelé

Jedná se o pracovníky ve zdravotnictví, jako jsou třeba lékaři a zdravotní sestry, o lidi v sociálních službách nebo o zaměstnance, již jsou součástí integrovaného záchranného systému – hasiče, policisty, záchranáře. Na dostupné bydlení ale mohou dosáhnout i učitelé, úředníci a další pracovníci. Zbývající pětina bytových jednotek takto jasně stanovené profesní zařazení svých obyvatel nemá. „Vycházím ale z úvahy, že jsme průmyslové město a že ve firmách tu mají profese, které pro fungování společnosti mohou být důležité až klíčové,“ míní starosta Mrkos. A jelikož v zájmu města podle něj je, aby lokální ekonomika fungovala, dvacet procent bytů by mohlo sloužit zaměstnancům bez konkrétního, předem daného určení.

Několik bytových jednotek chce radnice rezervovat i pro nemocnici v Novém Městě na Moravě, a to s cílem stabilizace či nalákání personálu. „Nemocnice má regionální význam a je opět v zájmu města a regionu, aby po personální stránce fungovala,“ podotkl Mrkos. Detaily spolupráce ale ještě město ladí s vedením zdravotnického zařízení. „Možnost výhodného a moderního nájemního bydlení v relativně krátké dojezdové vzdálenosti je určitě vítaným benefitem pro zaměstnance naší nemocnice. A doufáme, že by nabídka mohla být i motivací pro obsazení některých volných míst,“ řekla Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice.

Podmínkou bude i přepsání trvalého bydliště

Práce v určitém oboru však nebude jedinou podmínkou pro přidělení bytu. Zájemce si musí například přepsat trvalý pobyt do Žďáru, pokud ho tam již nemá, nebo nesmí vlastnit nemovitost. Náklady na vybudování nových domů odhaduje investor na 180 milionů korun. Výstavbu podpořily i finance ze Státního fondu podpory investic. „DBČS požádala o účelovou dotaci ve výši 30 milionů korun a zvýhodněný úvěr ve výši 20 milionů korun,“ shrnul Hrubý.

Právě spolupráci měst, státu a soukromého sektoru považuje společnost za efektivní řešení, jak navýšit nabídku nedostatkového cenově dostupného bydlení. První žďárské byty mají být hotovy v polovině roku 2025. „Výrobu a realizaci bytových domů zajišťuje společnost Nema, středoevropský leader v technologických inovacích ve stavebnictví. Má bohaté zkušenosti s realizací velkých staveb ze dřeva pro komerční i veřejný sektor,“ nastínil mluvčí ČS.

Základem projektu jsou dřevostavby

Základem projektu ve Žďáře jsou totiž z 80 procent prefabrikované dřevostavby. „Díky tomu se doba výstavby zkrátí na polovinu a dojde i ke snížení nákladů na energie a emisí,“ dodal Hrubý. Celý proces stavby zabere zhruba pět čtvrtletí. „Výsledkem bude udržitelná budova, která v akustice, tepelně-izolačních vlastnostech a dalších parametrech předčí vlastnosti konvenční výstavby. Žďárský projekt vnímám jako ideální řešení bytové problematiky a jako příklad stavebnictví budoucnosti ve všech aspektech,“ okomentoval Tomáš Nemrava, jednatel společnosti Nema. K domu bude náležet i 24 nových parkovacích míst. Správu bytů zajistí správcovská firma, jež vzejde z výběrového řízení.

Žďár plánuje i vlastní výstavbu v Žižkově ulici

Na území Žďáru má v dalších letech přibýt několik bytových domů s různým typem bydlení. V Okružní ulici, naproti orlovně, je v plánu družstevní seniorské bydlení, asi stovka menších bytů pro lidi starší padesáti let. „V pozdějším věku mohou potřebovat určité služby, třeba donášku jídla či rehabilitaci, a to bude právě součástí projektu,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že tam vznikne i prostor pro malé zařízení pro předškolní děti. Záměr je ve fázi studie, zahájení stavby se očekává nejdříve na přelomu let 2025 a 2026. Kolem čtyřiceti bytů pak vznikne u bazénu, na místě bývalého klubu Batyskaf, kde půjde o rezidenční družstevní bydlení.

Naproti tomu vlastní, městský projekt chystá Žďár v Žižkově ulici. Nabídnout chce startovací bydlení a byty pro specifické skupiny, jako jsou třeba handicapovaní. Stavět by se mohlo již příští rok.

Dvě samostatné budovy plné nájemních bytů vzniknou při Sázavské ulici na žďárském sídlišti Klafar. Domy budou hlavně z prefabrikovaných dřevostaveb, což výrazně urychlí jejich vybudování. S dokončením se počítá v polovině roku 2025.

Autor: Jana Nedělková, MF DNES

Zdroj: článek MFD