15. června 2024

Výzva k podávání žádostí do programu Brownfieldy

Státní fond podpory investic dne 1. června 2022 vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o dotaci nebo úvěr z programu Brownfiledy dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb., v platném znění, pro rok 2022.
Věcné zaměření výzev: revitalizace území se starou stavební zátěží na park nebo občanské vybavení.
Podmínky pro poskytnutí dotace nebo úvěru:
Žádosti podané v rámci těchto výzev musí splňovat podmínky stanovené NV č. 496/2020 Sb., v platném znění, podle kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo úvěru.
V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze 1 žádost. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo na každou městskou část.
V případě, že budou mít žádosti stejný počet bodů, rozhodne o jejich pořadí datum a čas přijetí v podatelně SFPI.
Lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem 1. srpna 2022 a končí dnem 31. října 2022.
Podrobnosti najdete na https://sfpi.cz/brownfieldy/
Zdroj: SFPI
Foto: Pixabay