18. června 2024

Zahájení přijímání žádostí do programu Brownfieldy

Prvním srpnem počínaje přijímá Státní fond podpory investic (SFPI) žádosti do programu Brownfieldy, a to pouze elektronicky, prostřednictvím tzv. klientského portálu.
Co je to brownfield?
Sám pojem pochází z angličtiny a v doslovném překladu znamená “hnědé pole”. V souvislosti s programem Brownfieldy Státního fondu podpory investic jde o území, pozemky či stavby, především bývalé vojenské či zemědělské areály, skladiště, výrobní haly atp., které jsou nevyužívané, tedy zanedbané, a dokonce mohou být kontaminované. Jde o to, že v krajině působí nejen neesteticky, ale především představují závažný problém a velkou zátěž pro udržitelný rozvoj obcí, měst i celých regionů.
Cílem programu Brownfieldy a vůbec celé strategie obnovy těchto zanedbaných území je revizalizace “hnědých polí” tak, aby mohly být znovu efektivně využívány a sloužily k rozvoj oblastí, které momentálně zatěžují. Revitalizací musí vzniknout nové občanské vybavení, určené např. pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, společenské účely, sociální služby, pro potřeby záchranné zdravotní služby, policie ČR, hasičského záchranného sboru, obecního úřadu, obecního skladu atp.
Kdo může o podporu z programu Brownfieldy žádat?
Pouze samosprávný územní celek (tedy obec, kraj, městské části hl. m. Prahy či statutárních měst), který je zároveň jediným nebo budoucím jediným vlastníkem brownfieldu. Podmínkou je mimo jiné též to, aby ke dni podání žádosti o podporu nebyly eventuální stavby na dotčeném území jakkoli aktivně využívány (výjimkou jsou např. pozemní komunikace či inženýrské sítě).
Kdy může být revitalizace zahájena?
Jednožnačně až po podání žádosti o podporu (i v případě koupě území nebo části území). Zahájení revitalizace znamená zahájení prací, které jsou jejím obsahem. Eventuální udržovací práce na objektech, realizované před podáním žádosti, nebudou za započetí revitalizace považovány.
Kdy je revitalizace dokončena?
Podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez vad, které by bránily ve využívání revitalizovaného brownfieldu.
Bližší a velmi podrobné informace najdete na stránkách SFPI.
Doporučujeme prostudovat Příručku pro žadatele o podporu na revitalizaci brownfieldů a Klientský portál – uživatelská příručka.
Pokud byste i tak potřebovali poradit, můžete využít infolinku 605 072 069 nebo zaslat dotaz na e-mailovou adresu komunikace@sfpi.cz.
Zdroj: SFPI
Foto: Pixabay