29. května 2024

Zákon na zrušení daně z nabytí nemovitostí se vrací do Senátu

Návrh zákona schválený vládou 30. 4. 2020 na zrušení daně z nabytí nemovitostí se vrací zpět ze Senátu do sněmovny. Důvodem jsou legislativní nedostatky, které chce Senát opravit pozměňovacím návrhem. Cíl návrhu, zrušení daně z nabytí nemovitostí ve výši 4 %, zůstává ale stejný.  Sněmovna bude o zákonu pravděpodobně opět rozhodovat letos v září.

Povinnost platit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 %, kterou dosud platil kupující, by tak byla zrušena zpětně pro všechny převody, kde účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly od prosince roku 2019. Týkala by se tedy nemovitostí zakoupených i v tomto období – tedy od prosince 2019 do doby schválení Senátem a pak dále.

Kromě daně z nabytí nemovitostí, kterou platí kupující, má prodávající povinnost platit daň z příjmu při prodeji nemovitosti ve výši 15 % v případě, že ten, kdo nemovitost prodává, nesplnil časový test daný zákonem o dani z příjmu pro osvobození od této daně.

Co časový test znamená – je to doba, po kterou nemovitost vlastníte nebo v ní žijete. Věc je ale složitější. Nemovitosti se pro účely splnění tohoto testu dělí na nemovitosti, které jsou určené k trvalému bydlení a jsou tak i využívány, a na nemovitosti ostatní. Pokud sloužila vaše nemovitost jako vaše trvalé bydlení a vy jste ji dva roky od pořízení obývali, pak jste osvobození od této daně. Pokud nemovitost nebyla určena k vašemu trvalému bydlení, neměli jste v ní trvalé bydliště, je tento časový test pětiletý. Délka tohoto časového testu se novým zákonem má měnit z 5 na 10 let.

Nový zákon řeší možnost odpočtu úroků z daně z příjmu u hypotečních úvěrů, pokud budou splněny další podmínky uvedené v zákoně o dani z příjmu. Sněmovna při závěrečném schvalování zákona ale přijala pozměňovací návrh. Na úvěry poskytnuté do konce letošního roku se bude vztahovat hranice odpočtu úroků 300 000 Kč. Na úvěry poskytnuté od příštího roku už je nový limit 150 000 Kč.

Zdroj: Mgr. Vladislava Kurzová, SFPI

Foto: Pixabay