20. dubna 2024

Zelené střechy jsou cenným zdrojem vody a života

Ozeleňování střech má více důvodů. Urbanizovaná území jsou specifická vysokým podílem vodě nepropustných ploch.

V centrech měst je tento podíl až 70 %. Voda se tak nemůže přirozeně vsakovat do půdy a rychle odtéká. Během deště odvádíme kanalizační sítí z měst většinu srážkových vod, což má ekologický dopad také na vodní bilanci, např. hladinu podzemních vod a vzdušnou vlhkost dané lokality.

České klima nabývá více bouřkového charakteru. Trvalý déšť už je takřka vzácností. Důsledkem této klimatické proměny jsou četnější lokální bleskové záplavy a současně i delší období sucha. Zásadním problémem, které budou další generace řešit, tedy není celkové snižování množství srážek, ale právě výrazná změna jejich charakteru. Důvodem pro zbudování zelených střech je také fakt, že množství srážkových vod významně ovlivňuje fungování místní stokovací sítě. Během současných přívalových dešťů je kanalizace přetěžována a v problémových místech se znečištěná voda z kanalizace dostává zpět nad povrch. Budování podzemních nádrží k zachytávání dešťové vody je v historických centrech měst velmi komplikované. Proto je vhodným řešením jak zadržet významnou část vody právě zelená střecha nebo řekněme raději tisíce m2 zelených střech. Padesát procent průměrného ročního množství dešťové vody zadrží i ta nejméně náročná vegetační skladba. Složitější souvrství zvládnou > 70 %.

Kromě toho, že zelené střechy řeší výše popsaný problém s regulací odtoku vody kanalizačním systémem, má ozeleňování jinak foliových, plechových či asfaltových střech i další výborné benefity. Zadržená voda dává život střešním rostlinám, které, jak je jim vlastní, zachytávají polétavé prachové částice a proměňují oxid uhličitý na kyslík. Rostlinné koberce dělají ze střech nejen domov užitečnému hmyzu, ale také, díky vlastnosti souvrství, akumulují teplo, chrání konstrukce před přehříváním nebo i mrazem. Dobře provedené souvrství vegetačních střech také brání povětrnostním vlivům a UV záření degradovat izolační vrstvy střešního pláště. Příjemným benefitem pro obyvatele je i účinná bariéra vnitřního prostředí před hlukem.

Kvalitně provedená realizace extenzivní zelené střechy vypadá skvěle ihned po dokončení prací. O tom, že se nejedná o nic složitého, svědčí i potřebný čas na realizaci kompletní skladby včetně příslušenství a kobercové vegetace. Např. celou střechu garáže 20m2 zvládne zkušená parta montážníků i za 5 hodin.

​Správně navržená extenzivní zelená střecha vyžaduje péči v minimálním rozsahu. U návrhu semiintenzivní a intenzivní skladby je důležitým faktorem, aby střecha prospívala pouze z vlastních zásob dešťových srážek.

Zdroj: Zeleň střechám