20. dubna 2024

Změny ve stavebních úřadech se 90 % lidí vůbec nedotknou. Benefity zdaleka převažují

Novela stavebního zákona, která je právě v meziresortním připomínkovém řízení, přinese řadu zlepšení, která pomohou lidem v obcích a zároveň státu ušetří spoustu peněz. Jejím hlavním cílem je změna struktury stavební správy při zachování všech stavebních úřadů, které splňují alespoň jedno z kritérií daných studií Ministerstva vnitra. Konečný počet stavebních úřadů vznikl ve spolupráci nejen Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra, ale především se zástupci samospráv. Změna struktury stavební správy představuje zejména redukci jedno až dvouhlavých stavebních úřadů, kde není možná zastupitelnost. Každý občan přitom bude mít stavební úřad v maximální dojezdové vzdálenosti 35 km. Redukce stavebních úřadů je (vyjádřeno v číslech) přesun pouze 14 % agendy vykonávané všemi stavebními úřady v České republice a z hlediska obyvatel má přímý dopad na pro 10 % obyvatel. To znamená, že se pro 90 % obyvatel ČR nic nemění, ostatní jen změní budovu stavebního úřadu, do které zavítají. Novela zároveň ušetří 4 miliardy ročně už jen proto, že nevznikne původní záměr nové soustavy stavebních úřadů, a navíc přinese ročně do ekonomiky 7 miliard korun.

Zdroj: MMR
Foto: Pixabay