23. července 2024

Změny zákonů, poplatků a daní z oblasti bydlení, které přináší rok 2020

Při sčítání nákladů na bydlení se pohybujeme napříč množstvím vyhlášek, zákonů a jiných nařízení. Za něco si letos připlatíme, na některé změny budeme muset reagovat, potěší nás i pár zlevnění.

Vklad do katastru nemovitostí se zvyšuje

Podle zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

Cena vody i za mytí oken může klesnout

Ve prospěch naší peněženky by se mohlo odrazit snížení DPH na 10 %, které by mělo platit od 1. května 2020. Kromě dalších oblastí nás potěší snížení DPH u vodného a stočného, dále třeba i v případě mytí oken prováděného v domácnostech. Dlužno však upozornit, že snížení DPH se může (ale nemusí) projevit ve snížení cen pro spotřebitele.

Jednodušší komunikaci s úřady přinese zákon o právu na digitální služby

Ani bydlení není oproštěno od nejrůznějších povinných komunikací s úřady. Kdo z nás by neznal leckdy úmorné kolečko cestování po institucích a opakované dokládání nejrůznějších dokumentů. Podstatné zlepšení komunikace se státní správou by nám mohl přinést zákon o právu na digitální služby, jehož přijetí se dá očekávat v průběhu roku 2020. Pokud zákon vstoupí v platnost, bude mít vláda další rok na zveřejnění harmonogramu digitalizace a úřady poté čtyři roky na to, aby své agendy, uvedené v katalogu služeb, digitalizovali. „Zákon bude garantovat právo jednotlivců komunikovat s úřady pouze elektronicky a zbaví je povinnosti prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami (např. různými výpisy z registrů), když zakotví princip „obíhají data, nikoliv lidé“. Nepodnikajícím osobám zákon ponechá právo nepoužívat elektronický způsob komunikace,“ informuje o dalších chystaných změnách Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Novela energetického zákona šlápne na paty energetickým šmejdům

V nekončícím boji proti energetickým šmejdům se chystá důležitá novela energetického zákona, která by měla upravit zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh licencovaného podnikání. Licenci bude udělovat a zprostředkovatele registrovat Energetický regulační úřad. Zákon dále spotřebitelům poskytne možnost bez postihu vypovědět uzavřenou smlouvu, pokud byla sjednána prostřednictvím zprostředkovatele nebo na základě jednání osoby, která nemá oprávnění k činnosti zprostředkovatele. Lhůta pro výpověď bude shodná jako v případě smluv uzavíraných třeba při podomním prodeji. Tedy běží ode dne uzavření smlouvy do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu novým dodavatelem, což může činit i několik měsíců.

„Pozorně sledujeme také vývoj v oblasti hromadných žalob, které se mohou stát důležitým nástrojem ochrany práv českých spotřebitelů. Legislativní rada vlády na konci loňského roku doporučila vládě ke schválení návrh zákona o hromadných řízeních, což je důležitým předpokladem jeho další cesty zákonodárným procesem v roce 2020. Zákon o hromadných řízeních může posílit postavení spotřebitelů při uplatňování jejich stejných nebo obdobných nároků u soudu,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Přechod na DVB-T2 zvedá ceny set-top boxů

Výraznými změnami už od konce loňského roku prochází televizní vysílání. Proces přechodu pozemního televizního vysílání z DVB-T na standard DVB-T2/HEVC bude dokončen v červnu 2020. Poté již nebude možné naladit vysílání v původním formátu nikde na našem území. Přesná data lze nalézt na webové stránce www.televizezadarmo.cz, kterou provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay