25. května 2024

Zvýšení nájemného má své hranice

Stále rostoucí poptávka po pronájmu bytu žene nahoru i nájemné. A přestože na to má pronajímatel právo a zájem o byty zvyšování nájemného přímo nahrává, zákon pamatuje na nájemníky a stanovuje jasné podmínky kdy a o kolik lze nájemné zvyšovat.

Nepřekonatelná hranice zvýšení nájemného je 20 % za tři roky

Podle občanského zákoníku můžete zvýšit nájemné maximálně o 20 % za tři roky a zároveň maximálně do výše srovnatelného nájemného obvyklého v dané lokalitě. Do uvedené hranice se počítají všechna předchozí zvýšení za poslední tři roky. Pokud tedy bylo nájemné na začátku 10 tisíc korun, lze ho během tří let zvýšit maximálně o 2 tisíce korun.

Zvýšení nájemného musíte nájemníkovi navrhnout v písemné formě, a pokud nájemník souhlasí, ke zvýšení dojde od třetího kalendářního měsíce po předložení návrhu. Pokud nájemník nesouhlasí nebo se vůbec neozve, pronajímatel může navrhnout, aby výši nájemného určil soud.

Zároveň je dobré vědět, že výše uvedené podmínky neplatí, pokud jsou v bytě provedeny stavební úpravy, které trvale zlepšují hodnotu bytu nebo mají za následek úspory energií či vody. V takovém případě se mohou obě strany dohodnout na zvýšení o maximálně 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně.

Praktická je nájemní smlouva na rok s možností prodloužení

Nejen kvůli výše zmíněným důvodům je vhodnější s nájemníky uzavírat smlouvu na dobu určitou, obvykle na období jednoho roku. Tuto praxi potvrzuje i David Novotný ze společnosti Bohemian Estates, která se mj. zabývá správou nájemních bytů. „S nájemníky je vždy uzavírána nájemní smlouva na rok, kterou lze samozřejmě prodloužit. To nám dává svobodu třeba při zvýšení nájemného. Díky tomu jsme schopni poměrně rychle reagovat na aktuální situaci na trhu a vlastník bytu nepřijde zkrátka. Obecně také platí, že profesionálně spravované byty dosahují vyšších výdělků a jsou více obsazené. Pokud tedy někdo na administrativu nebo komunikaci s nájemníky nemá čas, doporučuji tuto variantu vyzkoušet,“ uzavírá David Novotný.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay