Státní podpora a legislativa

21.07.2014
Od července se mírně změnil seznam zón, v nichž lze na opravy bytových domů čerpat peníze v rámci programu JESSICA. Upřesnění se týká především popisných a orientačních čísel domů. Zároveň začala platit modernizovaná pravidla pro poskytování veřejné podpory.

Program JESSICA je pilotně otestován ve znevýhodněných zónách měst s Integrovaným plánem rozvoje...

16.07.2014 Severočeský Děčín chce požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, díky níž bude moci zrevitalizovat sídliště Bynov. Radní se zároveň rozhodli se obyvatel lokality předem zeptat, o jaké úpravy veřejného prostranství mezi panelovými domy mají největší zájem.
14.07.2014 Obce, které se chtějí pustit do nájemní výstavby, mohou využít levné úvěry od Státního fondu rozvoje bydlení. Nízký úrok je fixovaný po celou dobu splácení, kterou lze rozložit až na třicet let. Se státní podporou se přitom dají stavět jednopokojové i téměř stometrové byty.
10.07.2014 Radní v Ostravě chtějí zlepšit situaci v problematice ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, přispět ke snížení společenského napětí a podpořit kvalitu soužití mezi obyvateli města. Pomoci jim s tím může Agentura pro sociální začleňování.
09.07.2014 Sociální bydlení se v České republice budovat i díky penězům z Evropských fondů. Tuto středu o tom rozhodla vláda, která schválila příslušné dokumenty. Výsledkem by mělo být nejméně pět tisíc nově vybudovaných nebo opravených sociálních bytů. Program má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj.
02.07.2014 Tři zásadní změny přináší návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, který ve středu tohoto týdne na svém jednání podpořila vláda. Novela řeší aktuální problémy spojené s výplatou doplatku na bydlení.
01.07.2014 Výdaje na teplo v zimě a za klimatizaci v létě tvoří v rodinném rozpočtu výraznou částku. I proto stále více Čechů sahá po zateplení, aby zamezili platbám za vysoký účet na energiích. Úspory pak mohou dosáhnout až desetitisíců korun ročně.
30.06.2014 Mezi obyvateli a majiteli domů, které jsou ve vlastnictví společností s ručeném omezením nebo občanských sdružení, se šíří informace, že dle legislativy platné od ledna 2014 musí přijmout nové předpisy. Vysvětlíme, vás, jak se situace skutečně má a zda je vhodné či nutné, změnit je například na družstva nebo společenství vlastníků jednotek.
27.06.2014 Mezi programy státní podpory se v uplynulých letech pravidelně objevovaly také programy ministerstva pro místní rozvoj financované ze státního rozpočtu. Zatím není jasné, zda budou vyhlášeny i letos na podzim, proto přinášíme alespoň informaci o tom, jak výzvy vypadaly v minulosti.
27.06.2014 Sdružení nájemníků opakovaně upozornilo na to, že v zemi jen deset procent malometrážních bytů, ale bylo by jich potřeba dvakrát tolik - zejména pro lidi, kteří mají finanční potíže a větší byty si nemohou dovolit. Podle údajů ministerstva pro místní rozvoj je však situace jiná.