26. května 2024

Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou službou a budovách MÚ a OÚ

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Vyhlášení výzvy: 1. října 2021
Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: 28. ledna 2022, 12:00 hod.
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: duben 2022
Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. září 2022
Nejzazší termín zahájení realizace: akce 30. září 2022
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

Podrobné informace zde

Zdroj: MMR

Foro: Pixabay