23. července 2024

Právní poradna: Existuje možnost omezit návštěvy v zapůjčeném bytě?

Obracím se na vás s dotazem týkající se zákazu návštěv v bytě, nejdříve musím ale popsat vzniklou situaci. Náš bratranec (65 let) je od mala postižený (mozkovou obrnou) a žije po smrti rodičů tři roky sám, cca 250 km od našeho bydliště. Vzhledem k jeho postižení zraku není schopen samostatného pobytu mimo okolí svého bydliště.  Pobírá malý invalidní důchod, nicméně jeho rodiče jej před svou smrtí finančně zajistili (spoření, akcie, penzijní připojištění apod.). Zajistili jsme mu péči, která spočívá v donášce jídla, praní, úklid apod., protože není schopen si tyto základní činnosti obstarat sám. Je velmi důvěřivý a naivní. Neměl omezenou svéprávnost, ale vzhledem k tomu, že od smrti rodičů přišel několikrát o větší finanční hotovost, požádali jsme o omezení jeho finanční svéprávnosti. V této záležitost soud již rozhodl, a proto jeho finanční prostředky spravuje opatrovník magistrátu města, kde bydlí.

Jsme jeho jediní příbuzní, rodiče mu zemřeli na covid. Bydlí v činžovním domě, který vlastníme. Po smrti jeho rodičů jsme se s ním dohodli a uzavřeli SMLOUVU O VÝPŮJČCE a SMLOUVU O DŮCHODU, na jejímž základě jsme mu umožnili bezplatné užívání části činžovního domu (konkrétně byt), který vlastníme my. Tento byt je ve smlouvě označen jako VÝPŮJČKA. Předmět výpůjčky je bratranci (Vypůjčiteli) předáván k dočasnému užívání dle této Smlouvy pro účely osobního bydlení.

V poslední době se kolem něj pohybují lidé, kteří využívají jeho naivity. V bytě, který má vypůjčení (s jeho svolením) navštěvují a rozkrádají jeho zařízení i finanční hotovost. V poslední době v bytě, který jsme má vypůjčen, problémoví lidé také přespávají. Jedná se o lidi, kteří nepracují, požívají ve zvýšené míře alkohol a nepůsobí na našeho bratrance pozitivně. Nicméně bratranec je i za tuto společnost rád a není schopen a pravděpodobně ani nechce, aby jej přestali navštěvovat.

Nyní se dostávám k dotazu: Existuje nějaká možnost, jak omezit návštěvám těchto osob v bytě který je mu půjčen? Nejedná se o nájemní bydlení.

Odpověď

Předem si dovoluji uvést, že bez znalosti všech aspektů vaší situace, budu vycházet z občanského zákoníku. Zatímco v případě pronájmu bytu pronajímatel nemá možnost zasahovat do práva nájemce zvát si do bytu návštěvy, případně určovat, jaké osoby specificky si může nájemce do bytu zvát, situace u smlouvy o výpůjčce je odlišná. Výpůjčka bytu neomezuje možnost půjčitele bytu ve smlouvě upravit možnost návštěv třetích osob v bytě. Jakožto půjčitel máte možnost do smlouvy o výpůjčce bytu přidat ustanovení, které podmiňuje vstup do bytu cizím osobám pouze po vašem předchozím písemném souhlasu.

Doporučil bych vám tedy řádné doplnění smlouvy o výpůjčce bytu o ustanovení, které by umožnovalo návštěvy v bytě třetích osob až po vašem písemném souhlasu. Zároveň, aby byla daná podmínka určitým způsobem vymahatelná, doporučuji doplnit do smlouvy smluvní pokutu, která bude vypůjčitele sankcionovat, v případě nedodržení takto smluvně zakotvené povinnosti. Popřípadě lze do smlouvy zakotvit, že v případě několikanásobného (např. 3x) porušení shora uvedené povinnosti, je půjčitel oprávněn vypovědět smlouvu.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay