29. listopadu 2023

Právní poradna: Ubytování na služebních cestách v době pandemie

Chtěla bych se zeptat, jak je to v současné době s možností ubytování zaměstnanců při pracovních cestách? V práci jsme jako zaměstnanci často vysíláni na pracovní cesty, od nového roku jsem už byla vyslána celkem třikrát. Během těchto cest spím v hotelech a nikdy nebyl žádný problém. Počátkem března pojedu na další cestu, a když jsem si teď objednávala hotel přes internet, při rezervaci měli napsáno, že při příjezdu chtěj předložit potvrzení od zaměstnavatele. To po mně nikdy předtím nechtěli, nevíte, proč to teď potřebují?

Požadavek provozovatele ubytovacího zařízení během rezervace je oprávněný. Od 30.1.2021 došlo totiž ke zpřísnění podmínek v oblasti poskytování ubytovacích služeb. Dříve, tj. do 30.1.2021 byla stanovena výjimka ze zákazu poskytování služeb, a to pro poskytování ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. V takovém případě stačilo pouze při rezervaci oznámit provozovateli ubytovacího zařízení, že se jedná o pracovní cestu.

Nicméně s účinností od 30.1.2021 od 00:00 hod došlo usnesením vlády č. 78 o přijetí krizového opatření ze dne 28. 1. 2021 ke zpřísnění těchto podmínek, kdy je nově v bodě 4 písm. a) stanoveno, že:

se uděluje výjimka pro poskytování ubytovacích služeb pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:

  1. I) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
  2. ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že provozovatel ubytovacího zařízení je dokonce povinen po Vás vyžadovat písemné potvrzení zaměstnavatele a takové si uchovat. Co se týká obsahu takového potvrzení, to není v předmětném usnesení přesně specifikováno, nicméně lze předpokládat, že by mělo obsahovat identifikační údaje zaměstnavatele a zaměstnance, účel a dobu trvání pracovní cesty a místo, kam je zaměstnanec vyslán.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay