25. května 2024

Tag Archives: budova

Energetická náročnost budov

Otázky související s energetickou náročností budov, zvláště pak novostaveb či objektů rekonstruovaných, nepozbývají na aktuálnosti. Následující řádky jsou stručným vhledem do této problematiky. Stavíte dům nebo provádíte větší změnu dokončené stavby? (Větší změnou dokončené budovy se rozumí taková změna, která se provádí na více než 25 % plochy obálky budovy.)… číst dále Energetická náročnost budov

Číst dál »

Téma: Energetické hodnocení budov

Energetické kvality budovy lze v současné době hodnotit dvěma různými způsoby, podle dvou předpisů na dvou různých kvalitativních úrovních. Hodnocení podle ČSN 73 0540-2/2011 je starší a jednodušší typ hodnocení energetické náročnosti budov, který se vztahuje ke stavebně architektonickému řešení budovy a pro tento účel využívá hodnotu průměrného součinitele prostupu… číst dále Téma: Energetické hodnocení budov

Číst dál »

Téma: Klasifikace energeticky úsporných budov a jejich charakteristika

Základní klasifikace energeticky úsporných budov se provádí na základě jejich roční měrné spotřeby tepla na vytápění. Nejběžněji užívané členění rozděluje objekty do následujících kategorií: –          nízkoenergetické domy –          pasivní domy –          nulové domy. Nízkoenergetické domy jsou v souladu s TNI 73 0329 budovy, jejichž roční měrná spotřeba energie nepřesahuje hodnotu eA =… číst dále Téma: Klasifikace energeticky úsporných budov a jejich charakteristika

Číst dál »

Téma: Motivace energeticky úsporné výstavby

Problematika spotřeby energie, jejích zdrojů a energetických úspor je jedním z nejaktuálnějších témat, která naše společnost v průběhu posledních desetiletí průběžně řeší. Nejedná se pouze o lokální problémy jednotlivých států (i když i tyto specifické problémy jsou někdy velmi závažné a s obtížemi řešitelné), ale často jde o řešení otázek celosvětového… číst dále Téma: Motivace energeticky úsporné výstavby

Číst dál »