29. května 2024

Tag Archives: odpovědnost

Téma: Odpovědnost člena statutárního orgánu bytového družstva

Nejvyšším orgánem v bytovém družstvu je členská schůze s právem účasti všech členů družstva. Kontrolním orgánem bytového družstva se rozumí kontrolní komise. Statutárním orgánem bytového družstva je představenstvo (§ 705 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., dále… číst dále Téma: Odpovědnost člena statutárního orgánu bytového družstva

Číst dál »

Téma: Předsmluvní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost byla řešena před účinností nového občanského zákoníku rozhodovací praxí soudů. Nyní je však občanským zákoníkem výslovně upravena. Jakým způsobem tedy definuje zákon předsmluvní odpovědnost? V rámci občanského zákoníku můžeme rozlišovat čtyři případy předsmluvní odpovědnosti, a to předstírané jednání k uzavření smlouvy, neuzavření smlouvy „za pět minut dvanáct“, nesplnění informační povinnosti… číst dále Téma: Předsmluvní odpovědnost

Číst dál »