30. května 2024

Tag Archives: panelový

Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Stropní dílce používané v prefabrikovaných konstrukcích jsou zpravidla navrhovány jako prosté nosníky (podle ČSN 73 1201, resp. ČSN 73 2001). Toto řešení stropních dílců, dosud používané, často neodpovídá jejich skutečnému namáhání a působení prefabrikované stropní desky. Malými otvory se pro účely tohoto textu rozumí otvory půdorysného rozměru max. 300 mm… číst dále Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Číst dál »

Téma: Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách

Stěnové dílce malorozponových panelových soustav jsou plné, skladebné tloušťky 120 mm, 140 mm, 150 mm a 160 mm. Stěnové dílce středněrozponových panelových soustav jsou plné, skladebné tloušťky 190 mm a 200 mm, v některých případech vylehčené svislými kruhovými dutinami. Výška stěnových dílců je závislá na konstrukční výšce podlaží a na… číst dále Téma: Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách

Číst dál »