29. května 2024

Tag Archives: předkupní právo

Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Služebnosti a jejich typy (III)  V rámci vymezení typů služebností je stěžejní ustanovení § 1265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jako „občanský zákoník“). Služebnosti tak členíme na pozemkové a osobní. Z povahy těchto pojmů se pozemkové vážou k služebnému pozemku a osobní ve prospěch určité osoby. Pozemkovou služebnost nelze… číst dále Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Číst dál »

Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Reálná břemena (II) Reálná břemena jako jeden z typů věcných břemen upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), v ustanovení § 1303-1308. Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, právní úprava služebností v mnohém koresponduje s právní úpravou reálných břemen. Definici reálných břemen… číst dále Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Číst dál »

Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Předkupní právo k nemovité věci (I) Předkupní právo k nemovité věci prošlo v minulém roce významnou změnou, a to zejména v oblasti předkupního práva spoluvlastníků. Obecně předkupní právo spočívá na ujednání mezi předkupníkem a dlužníkem, kdy v případě, že chce dlužník prodat věc třetí osobě, má nejprve povinnost tuto věc nabídnout předkupníkovi v souladu s ustanovením… číst dále Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Číst dál »

Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Novela bytového spoluvlastnictví (II. část) Předkupní právo Jedna z mála oblastí, kde doznala změny úprava navržená předkladatelem, který předvídal výjimku z obecného předkupního práva spoluvlastníků pro případy současného převodu spoluvlastnického podílu na jiné jednotce či podílu na nemovité věci funkčně související s nemovitou věcí. Zákonodárci se však nakonec přiklonili k obecné úpravě předkupního práva,… číst dále Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Číst dál »

Novela občanského zákoníku platná od 1. července 2020

Dnem 1. července 2020 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku (zákon č. 163/2020 Sb.), podle níž musí vlastníci bytů oznámit ostatním v domě stavební úpravy uvnitř bytu, hlásit počet lidí, kteří byt užívají i při krátkodobém pronájmu, bytová družstva nemusí mít internetové stránky, stačí informační deska a pro změnu stanov nově… číst dále Novela občanského zákoníku platná od 1. července 2020

Číst dál »

Návrat zákonného předkupního práva

S účinností od 1. ledna 2018 se novelou občanského zákoníku částečně navrací institut zákonného předkupního práva, který byl původně účinností nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb., k 1. lednu 2014 zrušen. Cílem tohoto článku je proto seznámit čtenáře se základními právy a povinnostmi, které jim z návratu zákonného… číst dále Návrat zákonného předkupního práva

Číst dál »