29. května 2024

Tag Archives: schodiště

Téma: Komunikační prostory, schodiště, výtahy a plošiny

Chodbové komunikační prostory a dveřní otvory na veřejných plochách bytového domu musí respektovat zvýšené průchozí a manipulační prostory osob s kočárky, osob na vozíku či osob s francouzskými holemi. Pro bezpečný pohyb všech uživatelů jsou důležité protiskluzové a bezpečné povrchy podlahovin. Pro snadnou orientaci osob slabozrakých je nutno dbát na… číst dále Téma: Komunikační prostory, schodiště, výtahy a plošiny

Číst dál »

Téma: Schodiště vnější a vnitřní

Konstrukčně skladebné řešení schodiště vychází ze základních rozměrů a skladby nosné konstrukce, především svislých nosných stěn. V malorozponových panelových soustavách (T 06B, LaN, BA-NKS, PS 69, G57) a ve čtyřpodlažních stavbách panelové soustavy VVÚ-ETA jsou schodišťové konstrukce řešeny jako deskové dvouramenné – schodišťová ramena, hlavní a vedlejší podesta. U panelové soustavy… číst dále Téma: Schodiště vnější a vnitřní

Číst dál »