26. května 2024

Tag Archives: šedá voda

Téma: Hospodaření vodou – šedá voda

Zdrojem pro užitkové využití vody v budově a s tím související úspora vody pitné je kromě vody dešťové i voda odpadní splašková. Proces úpravy pro její zpětné využití je však technologicky náročnější než u vody dešťové. Termínem splašková odpadní voda charakterizujeme vodu znečištěnou lidskou činností, tzn. odpadní vodu z kuchyní, prádelen,… číst dále Téma: Hospodaření vodou – šedá voda

Číst dál »

Téma: Hospodaření vodou – dešťová voda

Stále se zmenšující vodní zásoby, problematické jímání a úprava vody na kvalitu danou hygienickými předpisy nás vedou k přehodnocení situace s jejím hospodařením. Hledá se hlavně úspora spotřeby pitné vody. Pro užitkové účely, tzn. tam, kde není z hygienického hlediska nutné využívat vodu pitnou (splachování toalet, úklid, údržba a praní), je… číst dále Téma: Hospodaření vodou – dešťová voda

Číst dál »