12. dubna 2024

Tag Archives: údržba

Právní poradna: Údržba bytu a drobné úpravy prováděné nájemcem

Řeším problém s pronajímatelem a rád bych se zeptal na názor. V bytě nebyla utěsněna baterie a během nájmu třetího nájemce se hnula (nejspíš kvůli občas zateklé vodě, čemuž nelze zabránit). Pronajímateli nestačí oprava, která vrátí baterii do původního stavu, ale požaduje výměnu celé kuchyňské desky. To vše navíc svým… číst dále Právní poradna: Údržba bytu a drobné úpravy prováděné nájemcem

Číst dál »

Téma: Úpravy bytu ze strany nájemce a pronajímatele

Pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušený výkon jeho nájemních práv. Taktéž je však povinen provádět údržbu pronajaté věci. Problematiku úprav a jiných změn bytu nebo domu v nájemním vztahu upravuje ustanovení § 2259 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník), kdy úpravu bytu nebo… číst dále Téma: Úpravy bytu ze strany nájemce a pronajímatele

Číst dál »

Téma: Zásady správného provozu a užívání bytového nebo rodinného domu

Na správný provoz a užívání bytu nebo domu je třeba pamatovat již ve fázi návrhu, klást otázky projektantovi a tomu, kdo bude pro nás vykonávat technický dozor (nebo stavební dozor v případě stavby rodinného domu svépomocí). U stavebních výrobků, které projektant vybírá pro naši stavbu (nový domů nebo stavební úpravy)… číst dále Téma: Zásady správného provozu a užívání bytového nebo rodinného domu

Číst dál »

Téma: Plán oprav a financování oprav

Plánování oprav není nijak upraveno právními předpisy na rozdíl od plánování příspěvků na správu domu, kam věcně patří i příspěvky na jeho údržbu a opravy. Plánování oprav tak bude spíše vycházet z praktické potřeby zhodnocení aktuálního technického stavu budovy, jednotlivých stavebních i technických prvků s cílem definování priorit v oblasti… číst dále Téma: Plán oprav a financování oprav

Číst dál »