26. května 2024

Tag Archives: zálohy

Právní poradna: Paušální platba nebo zálohy, když jsem v nájmu?

Obracím se na Vás s dotazem. V nájemní smlouvě mám uvedeno, že se pronajímatel zavazuje umožnit nájemci a osobám žijícím s ním ve společné domácnosti požívat tato plnění dodávky pitné vody a odvádění pitných vod a osvětlení společných prostor. Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním předmětu nájmu není součástí sjednaného nájemného. Nájemce… číst dále Právní poradna: Paušální platba nebo zálohy, když jsem v nájmu?

Číst dál »

Téma: Stanovení záloh na služby, rozúčtování SVJ, BD

Před poskytováním služeb si jejich rozsah ujedná poskytovatel služeb s jejich příjemci, nebo o rozsahu služeb rozhodne bytové družstvo nebo společenství – § 3 odst. 2 ZoS. Základní služby asi nebudou činit větší potíže, výjimkou bývá spíše různost pohledů na způsob jejich zajištění – např. zda budou úklid nebo služba… číst dále Téma: Stanovení záloh na služby, rozúčtování SVJ, BD

Číst dál »

Téma: Paušál a zálohy

Rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru v domě s byty a postup při určování záloh za služby upravuje s účinností od 1.1.2014 zákon č. 67/2013 Sb. Zákon umožňuje na rozdíl od minulé úpravy i paušální platbu. Částka nájemného a částka za služby… číst dále Téma: Paušál a zálohy

Číst dál »