15. června 2024

Téma: Jak podávat žádosti do programu Regenerace sídlišť

Prakticky se jedná o následující proces: Obce, které mají o program Regenerace zájem, a připomínáme, že se jedná o program dotačně-úvěrový, přičemž o úvěr je možné požádat pouze s žádostí o dotaci, musí zareagovat nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy byla výzva veřejně oznámena. O tom, co všechno musí žádost obsahovat, jsme psali zde a je možné to zjistit zde.

Žádost o dotaci

Výše dotace činí až 50 % uznatelných nákladů, nejvýše 6 milionů Kč na jeden projekt.

Do 30 dnů od doručení žádosti na Fond dostanou obce od pracovníků Fondu informaci o registraci žádosti a případně zároveň výzvu k odstranění jejích vad, tj. k doplnění chybějících dokladů. Jestliže obec během dalších 30 dnů nezareaguje, bude její žádost vyřazena. V daném časovém termínu doplněné žádosti postupují k vyhodnocení podle kritérií, které jsou součástí výzvy a jejichž přehled je k dispozici zde.

Po vyhodnocení všech žádostí se podle počtu bodů získaných za komplexnost žádosti a projektu sestaví seznam všech žádostí a následně se dle výše alokace finančních prostředků z rozpočtu SFRB zveřejní seznam schválených a zamítnutých žádostí. Všem žadatelům, jejichž žádosti byly schváleny, je pak zasláno oznámení o poskytnutí dotace a výzva k doplnění eventuálních dalších dokumentů, nutných k uzavření smlouvy o dotaci. Obce potom mají šest měsíců na to, aby potřebné podklady doplnily.

Podmínky čerpání dotace jsou k dispozici zde

Foto: Pixabay