23. července 2024

Téma měsíce: Aktuální otázky nájemního bydlení. Jak správně změnit dodavatele elektřiny nebo plynu?

Pokud zvažujete změnu dodavatele elektřiny nebo plynu, je důležité věnovat výběru nového dodavatele zvýšenou pozornost. Tento krok může přinést úspory, ale také vyžaduje důkladné prostudování obchodních podmínek a porovnání cenových nabídek. Přitom je vhodné mít na paměti, že jediným parametrem nemusí být aktuální cena. Ta se totiž bude vyvíjet v čase, směrem nahoru i dolů, a tak mohou být neméně důležité i okolnosti, za jakých budete moci dospět k další změně, případně za jakých vám podmínky upraví sám vybraný dodavatel.

Srovnání cen a obchodních podmínek

Prvním krokem je srovnání cenových nabídek různých dodavatelů. Při tomto srovnání byste měli věnovat pozornost několika klíčovým faktorům:

Doba trvání smlouvy: Zkontrolujte, na jak dlouho je smlouva uzavírána a zda jde o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou.

Výpovědní lhůta: Zjistěte, jak dlouho trvá výpovědní lhůta a jaké jsou podmínky pro vypovězení stávající smlouvy.

Sankce a poplatky: Přezkoumejte výši případných sankcí a poplatků spojených s předčasným ukončením stávající smlouvy.

Ceník: Nejen na aktuální rok, ale i na celé období trvání smlouvy. Zkontrolujte, jaké jsou cenové podmínky v budoucnosti.

Obchodní podmínky: Jsou nedílnou součástí smlouvy a upravují práva a povinnosti smluvních stran, podmínky dodávky energie, vyúčtování dodávky energie, platební podmínky, pravidla jednostranné změny obchodních podmínek, způsob reklamace, pravidla vzájemné komunikace, řešení sporů a možnosti a způsob ukončení smlouvy.

Postup změny dodavatele

Energetický regulační úřad (ERÚ) nabízí na svých webových stránkách podrobný návod, jak postupovat při změně dodavatele, včetně kalkulačky pro srovnání cen. Proces změny dodavatele lze vyřídit elektronicky, osobně nebo poštou. Informace o možnostech vám poskytne váš současný dodavatel energií. Samotná změna probíhá technicky skrze systém operátora trhu, kde jednotliví dodavatelé zadávají požadavky na základě plné moci udělené zákazníkem. Smlouvu se stávajícím dodavatelem můžete vypovědět sami, nebo můžete udělit plnou moc novému dodavateli, který tento krok provede za vás.

Poplatky a sankce

Změna dodavatele je podle energetického zákona bezplatná. Nicméně někteří dodavatelé nebo zprostředkovatelé mohou účtovat tzv. aktivační poplatek za zprostředkování. Dále je důležité zjistit, zda vám při vypovězení smlouvy s předchozím dodavatelem nehrozí nějaké smluvní sankce, pokud smlouvu nevypovídáte na základě zákonného nebo smluvního oprávnění. Jestliže jste smlouvu s novým dodavatelem uzavřeli například po telefonu nebo při podomním prodeji a nejste si jisti, že dodavatele skutečně chcete změnit, máte možnost od nové smlouvy bez sankce odstoupit do 14 dní od jejího uzavření. Smlouvu lze také bez sankce vypovědět do 15. dne od zahájení dodávek podle nové smlouvy.

Doba trvání procesu

Celý proces změny dodavatele může trvat od jednoho do několik měsíců, záleží na délce výpovědní lhůty u vašeho stávajícího dodavatele a na tom, zda máte smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Administrativní proces změny dodavatele z hlediska systému operátora trhu trvá 10 dní. Smlouvu na dobu neurčitou můžete ze zákona vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní lhůtou. Naopak smlouvy na dobu určitou často nelze vypovědět před uplynutím sjednané doby, nebo je to možné jen s vysokou smluvní pokutou. Pro ulehčení procesu změny je možné udělit nově vybranému dodavateli plnou moc k zastupování, na jejímž základě pak učiní všechny potřebné kroky za vás.

Na co si dát pozor

Při změně dodavatele elektřiny nebo plynu je třeba být obezřetný a informovaný. Pečlivé prostudování obchodních podmínek, porovnání cen a vědomí si všech možných poplatků a sankcí vám může ušetřit mnoho nepříjemností a finančních ztrát. Nezapomeňte využít dostupné nástroje, jako jsou kalkulačky na webu ERÚ, a informujte se u svého stávajícího i potenciálního nového dodavatele. Jen tak můžete zajistit, že změna dodavatele bude probíhat hladce a bez problémů.

Zdroj: Martin Kroh

Foto: Pixabay