Novinky ze světa bydlení

24.03.2017
Stanovení záloh na očekávané náklady služeb, jejich vyúčtování a vypořádání je jednou ze základních činností týkajících se správy domu a pozemku.

Vyúčtování je porovnáním skutečné výše nákladů na služby se zálohami na jednotlivé služby v daném...

22.03.2017 Vyjádření ombudsmana k situaci na trhu s energiemi, která je někdy na hraně zákona i morálky.
21.03.2017 Jarní Den malých obcí byl tradičně ve znamení zahájení nového ročníku oblíbené soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
20.03.2017 Rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu je v současné právní úpravě upravena rozdílně.
17.03.2017 Do krajů pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlů.
16.03.2017 Známé přísloví, že všechny cesty vedou do Říma, mírně poupravíme – všechny cesty povedou na katastr nemovitostí, pokud kupujeme, prodáváme či třeba dědíme majetek nemovitý.
15.03.2017 Rozúčtování nákladů na vytápění je v současné právní úpravě rozděleno tak, že základní úprava je dána zákonem č. 67/2013 Sb.
14.03.2017 Ministryně Karla Šlechtová schválila akce určené k financování z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017.
13.03.2017 Základní pohled na rozdělení nákladů za poskytované služby nabízí zákon č. 67/2013 Sb.
10.03.2017 Před poskytováním služeb si jejich rozsah ujedná poskytovatel služeb s jejich příjemci, nebo o rozsahu služeb rozhodne bytové družstvo nebo společenství – § 3 odst. 2 ZoS.