Novinky ze světa bydlení

26.04.2017
Od pondělí 24. 4. 2017 je možné posílat přihlášky do soutěže Architekt obci 2017.

Jedná se o samostatnou kategorii soutěže Architekt roku, která je vyhlašována každý rok. Architekt...

25.04.2017 V průběhu výstavby panelových domů byly používány následující druhy základových konstrukcí:
24.04.2017 Barevné ztvárnění prostor obývaných seniory je sice obecně pokládáno za důležité pro kvalitu života.
21.04.2017 Konstrukčně skladebné řešení schodiště vychází ze základních rozměrů a skladby nosné konstrukce, především svislých nosných stěn.
20.04.2017 Téměř 14 milionů korun rozdělí ministerstvo mezi projekty určené k odstranění bariér. Pomůže tak městům a obcím, které chtějí vyjít vstříc občanům s pohybovým handicapem.
19.04.2017 Celkem pět milionů korun je letos vyčleněno v dotačním programu na revitalizaci a estetizaci veřejného prostoru, v lednu ho schválili zastupitelé města.
18.04.2017 Doposud jsme se věnovali vnitřním úpravám v panelových domech, nyní svou pozornost zaměříme na obvodové konstrukce.
13.04.2017 Plzeňský Domov pro seniory Senior residence Terasy získal v březnu v systému hodnocení Značka kvality v sociálních službách pět hvězd, tedy nejvyšší možné ocenění.
12.04.2017 Stropní dílce používané v prefabrikovaných konstrukcích jsou zpravidla navrhovány jako prosté nosníky (podle ČSN 73 1201, resp. ČSN 73 2001).
11.04.2017 Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.