Novinky ze světa bydlení

27.06.2016
V průběhu výstavby je účelné a obvyklé provádět kontrolní dny. Problémy, které vyvstanou, se dají vyřešit a eliminují se možná „překvapení při přebírání stavby.

Kontrolní den je den, kdy se na stavbě sejdou zúčastněné osoby – zpravidla stavebník, technický...

24.06.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.
23.06.2016 Stáří bytového fondu překračuje v České republice podle statistik ČSÚ 50 let a řada konstrukčních prvků a částí je tak za hranicí životnosti.
22.06.2016 V minulé části seriálu jsme se věnovali kontrole prací u hrubé stavby. Co všechno je potřeba udělat, když kontrolujeme stavbu hotovou, si povíme dnes.
21.06.2016 Potřebujete se zorientovat v evropských dotacích? Jste nezisková organizace? Právě pro vás je určena nová brožura, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
20.06.2016 Bez kontrol kvality se neobejde žádná lidská činnost, pokud se stavebnictví týče, mají kontroly mimořádný význam. Chceme přece bydlet příjemně a – kvalitně.
17.06.2016 Starý dům v má unavené oči, stará okna. K jejich výměně se přistupuje hned v první fázi rekonstrukce a revitalizace domu v Jižní čtvrti II v Přerově.
16.06.2016 Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník.
15.06.2016 V programu Podpora bydlení pro rok 2016 se dostalo na projekty, které byly dosud zařazené mezi náhradní.
14.06.2016 Stejně jako celá tato část města i dům v ulici Jižní čtvrť II/1–4 v Přerově, jehož opravu sledujeme podrobněji, pochází z druhé poloviny padesátých let minulého století.