Novinky ze světa bydlení

25.07.2016
Pokud si přeje zůstavitel předejít případným sporům mezi dědici, měl by vyřešit své majetkové záležitosti za svého života.

Nový občanský zákoník podstatným způsobem změnil úpravu dědického práva, a to ve prospěch širších...

22.07.2016 Poměrně často dochází nepochopení rozdílů mezi společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvem.
21.07.2016 Působnost v oblasti bydlení je v ČR založena ustanovením § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
19.07.2016 Členství ve společenství vlastníků jednotek je neoddělitelně spjato s vlastnictvím jednotky.
18.07.2016 Osm komentovaných divadelních představení ve třech městech Olomouckého kraje. Nekalým obchodním praktikám některých prodejců se učilo bránit na 216 seniorů.
15.07.2016 Doposud se prodávající s kupujícím mohli dohodnout, kdo z nich daň zaplatí. Od podzimu letošního roku to bude povinností kupujícího.
14.07.2016 Ministerstvo životního prostředí pokračuje v boji proti suchu. Peníze půjdou na zdroje pitné vody v obcích.
13.07.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center.
12.07.2016 Společenství vlastníků jednotek je v České republice velmi oblíbené právní řešení života vlastníků bytových jednotek v bytovém domě.
11.07.2016 O cohousingu slyšíme v poslední době čím dál častěji, ale víme opravdu, o čem se mluví? Následující řádky mnohé ozřejmí.