Novinky

13.01.2015
Vedle dohody o zániku nájmu bytu je nejčastějším způsobem ukončení nájmu výpověď z nájmu bytu.

Výpověď může dát jak pronajímatel, tak nájemce, v obou případech musí být písemná a musí být...

12.01.2015 V poradnách Sdružení nájemníků ČR se stále častěji objevuje problematika uzavíráním nájemních smluv na dobu určitou.
12.01.2015 Nájemní vztahy. Tak by se dalo charakterizovat nosné téma, jež se v několika modifikacích objeví v lednovém seriálu Portálu o bydlení.
28.11.2014 Představitelé obcí mají poměrně dost možností, pokud jde o to, kde mohou načerpat různé informace nebo kde se naopak mohou zapojit. Přinášíme alespoň...
28.11.2014 Čtenáři portálu se na nás obracejí i s méně typickými dotazy, odpovědi na ně však pomohou pomoci mnoha dalším lidem, kteří se potýkají se stejným...