29. května 2024

Co je upravitelný byt

Zjednodušeně řečeno je “upravitelný byt” takový byt, který se dá lehce upravit pro případ, že by se do něj nastěhovala osoba odkázaná na používání invalidního vozíčku či jinak fyzicky hendikepovaná (např. nevidomí), nebo senior, pro kterého už je obtížné překonávat stavební omezení (prahy, schody a podobně). Nejbližším synonymem “upravitelného bytu” je “bezbariérový”.

Přesné technické požadavky na upravitelný byt stanovuje také vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Potřebné informace, především pro stavebníky, lze také najít na stránkách NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace).

Zdroj: PoB

Foto: Pixabay