27. května 2024

Daň z věcí nemovitých za rok 2019

Přiznání k dani podávají i ti, kteří se během roku 2018 stali majiteli nějaké nemovitosti, ale i lidé, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“. Jde například o kolaudaci stavby, dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí. Kdo podal daňové přiznání již dříve a v roce 2018 u něj nedošlo k žádné významné změně, nové přiznání za rok 2019 nepodává.

Rozhodující je, kdo je vlastníkem nemovitost k 1. 1. 2019 – ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2019. Uživatel pozemku hradí daň místo vlastníka, když je vlastník neznámý.

Podrobné informace o tom, kdo je povinen daňoví přiznání podat, najdete zde, a další informace zde.

Foto: Pixabay