22. července 2024

Díky nové vyhlášce bude rozúčtování nákladů v domech spravedlivější

Od ledna 2016 vstupuje v platnost nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která přináší změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech rozúčtovávají platby za teplo jednotlivým nájemníkům.

Jako každá věc, přinášející změnu do zaběhnutých pořádků, i tato vyhláška vzbudila pozornost a dotazy ze strany médií i běžných občanů, protože se dotýká jejich velké skupiny. Připravili jsme proto pro všechny zájemce odpovědi na časté otázky, které s vyhláškou souvisí.

Vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 269/2015 Sb.

V čem spočívá podstata nového způsobu rozúčtování?

Je nově stanoveno procentní vyjádření tzv. základní a spotřební složky, je nově upravena výpočtová metoda při rozdílech v nákladech na vytápění.

Proč ministerstvo považovalo za nutné měnit původní systém?

V podstatě se jedná o tři důvody:

·         snaha lépe přizpůsobit právní úpravu rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu zákonu č. 67/2013 Sb., o službách,

·         snaha reagovat na požadavek povinné instalace měřidel,

·         snaha o úpravu spravedlivějšího způsobu rozúčtování.

V čem je nový způsob rozúčtování spravedlivější?

Především v tom, že pokud dojde k překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody pouze u těch příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se bude vycházet pouze z údajů, získaných z měřidel. Zatím se případné rozdíly v nákladech rozúčtovávají na úkor všech příjemců služeb v bytovém domě.

Často cestujeme a byt vytápíme na minimální hodnotu. Tím ušetříme více, než povoluje vyhláška. Proč přesto musíme platit 80 % průměru v domě?

Pokud někdo překročí stanovené hranice odchylky od průměru, musí počítat s tím, že se jeho hodnota nákladů na vytápění upraví na 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, pokud nebyla dodržena spodní hranice 20 %, respektive  200 % průměrné hodnoty v případech, že byla překročena horní hranice 100 %. Upravený náklad na vytápění je pak násobkem výměry započitatelné podlahové plochy a upravené hodnoty.

V čem je to spravedlivé?

Dnes na toho, kdo nepřiměřeně šetří, doplácejí ostatní příjemci. Protože se každý musí starat o vytvoření tepelné stability v domě, bylo nutné způsob rozúčtování upravit.

Když se celý bytový dům domluví, že bude v zimě topit jen minimálně, aby tedy i průměrná spotřeba byla minimální, co to znamená pro objekt samotný?

Vymrzlý dům bude plesnivět a obyvatelé si zadělají na daleko větší náklady, než jaké ušetří za topení.

Zdroj: MMR