25. května 2024

Jakým materiálem zateplit dům a podle čeho se rozhodnout?

Vyplývá to z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR. Důležitým krokem je však výběr zateplovacího systému a správný postup.

Zateplení v první řadě snižuje náklady na vytápění

Energetické firmy vyhlásily pro rok 2019 skokové zdražení energií. U plynu se diskutuje nárůst cen okolo pěti procent, u elektřiny by mohlo být navýšení i dvojnásobné. Z rodinného rozpočtu to může ukrojit i několik tisíc korun ročně. Uspořit za energie je přitom poměrně jednoduché – podle 36 % Čechů je nejefektivnějším řešením zateplení. Dalším vhodným opatřením je pro 29 % dotázaných výměna oken, zatímco 14 % by nejraději bydlelo ve zcela pasivním domě.

„Maximalizace úspor za energie lze dosáhnout komplexním zateplením domu, tedy izolací nejen obvodových stěn, ale i zateplením střechy a výměnou oken. Stejně jako u všech stavebních úprav je zde třeba směřovat velkou pozornost k dodavateli a správnému výběru izolačního materiálu,“ dodává předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

Nejpoužívanějším zateplovacím materiálem je polystyren

Podle výsledků průzkumu by 55 % Čechů pro zateplení svého domu zvolilo pěnový polystyren, 19 % by naopak sáhlo po minerální (kamenné) vlně. V nabídce izolačních materiálů jsou i duté cihly, pěnové sklo či přírodní materiály. Těm ale Češi zatím příliš nefandí. „Výběr materiálu by neměl být náhodný proces a měl by vycházet ze znalosti více typů izolantů a z vědomí jejich hlavních výhod i nedostatků,“ upozorňuje Pavel Zemene a dodává: „Na trhu figuruje mnoho izolantů, zdaleka ne všechny ale splňují standardy kvality. To koncový zákazník často pocítí až příliš pozdě, když mu zateplení domu negeneruje očekávané úspory na energiích. Naše sdružení proto uděluje polystyrenovým deskám od roku 2010 Značku kvality, kterou ručí, že zákazník kupuje kvalitní a certifikovaný výrobek.“

Pěnový polystyren a minerální vlna. Kdy a který z izolantů použít?

Dva na českém trhu nejužívanější izolanty, pěnový polystyren a minerální vlna, vedle sebe existují již desítky let a našly si uplatnění v mnoha oblastech. Pěnový polystyren se více používá při aplikacích, kde je výhodou menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody. Proto má větší podíl na fasádách, podlahách a plochých střechách. Velkou výhodou polystyrenu oproti minerální vlně je jeho téměř dvakrát nižší cena. Minerální vlna se používá k izolaci šikmých střech, příček a provětrávaných fasád. Nevýhodou je její vyšší cena a nároky při aplikaci na fasádu.

O zateplení rozhoduje cena. Je to chyba, varují experti

Podle čeho se Češi při výběru izolačního materiálu a konkrétní stavební firmy rozhodují? Podle průzkumu je klíčovým kritériem cena, a to až u 67 % dotázaných. „Cena vládne trhu se zateplením již od roku 2013, kdy jsme poprvé zkoumali způsob, jak se lidé rozhodují,“ uvádí Pavel Zemene a dodává, „cena by ovšem neměla být rozhodující, neboť může značit necertifikovaný materiál nebo nekvalitní práci. A právě nekvalitně provedená stavební práce může ve výsledku celou rekonstrukci výrazně prodražit, neboť hrozí opravy či úplné předělání zateplovacího systému.“

Více informací zde

Zdroj: Daniela Borská, Okolo bytu

Foto: Pixabay