15. června 2024

Katastr vám může hlásit změny u nemovitostí

Potřebujete vědět, zda se něco neděje v katastru s nemovitostmi, které vlastníte nebo u nichž jste zástavními věřiteli? Nemusíte se každý den dívat do katastru, stačí, když si objednáte službu, která vás bude o každé změně informovat automaticky.

Službu, která usnadňuje život majitelům nemovitostí nebo zástavním věřitelům, spustil Český zeměměřický a katastrální úřad. Služba sledování změn je průběžně informuje o změnách v katastru. Dozví se tak například i že, že došlo k převodu na jiného majitele v případě, že jsou oprávnění z věcného břemene. 

Informace o změnách jsou uživateli, který si tuto službu aktivuje, zasílány na jeho žádost jedním ze
způsobů:

  • do datové schránky nebo
  • elektronickou poštou nebo
  • krátkou textovou zprávou (SMS)

Uživatelé s větším počtem sledovaných nemovitostí mohou informace o změnách odebírat webovou službou.

Kolik informace o změnách stojí? 

Cena za službu sledování změn se odvíjí od počtu sledovaných nemovitostí – v zásadě platí, že pokud má uživatel do 20 sledovaných nemovitostí včetně a nepřesáhne tento počet ani v následujících letech,
zaplatí úplatu 200 korun pouze při zřízení služby a žádné další poplatky mu účtovány nebudou.

Žádost o zřízení služby lze podat prostřednictvím webové aplikace, pokud má žadatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, nebo v listinné podobě. V listinné podobě lze žádost podat osobně na katastrálním pracovišti nebo zaslat poštou na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Zdroj: Český zeměměřický a katastrální úřad