15. června 2024

Kdo platí dezinsekci v pronajatém bytě

Chtě nechtě jsou někdy našimi spolubydlícími drobní živočichové, souhrnně nazývaní hmyz. Přítomnost některých ani nezaznamenáme, ale takové štěnice…

Do naší právní poradny čas od času přicházejí dotazy s “hmyzí” tematikou. Vybrali jsme jeden z nich:

Pronajal jsem si byt a brzy zjistil, že spolu se mnou v něm bydlí štěnice a švábi. Kdo platí dezinsekci?

“Dovoluji si úvodem uvést, že dezinsekce bytu se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dle ustanovení § 57 uvedeného zákona je to vlastník nemovitosti, kdo je povinen dle potřeby zajistit dezinsekci bytu za účelem likvidace přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Ze zákona tudíž vyplývá, že povinnost zajistit a tedy i uhradit dezinsekci bytu, má vlastník nemovitosti (například město) nebo společenství vlastníků jednotek.

Jiná situace by mohla patrně nastat v případě, pokud by výskyt štěnic/švábů byl prokazatelně zaviněn nájemcem bytu. V daném případě byste pak mohli požadovat, aby náklady dezinsekce bytu nesl nájemce. Prokázat, že za výskyt parazitů je přímo odpovědný nájemce, by však pravděpodobně bylo velmi komplikované.”

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Foto Pixabay