16. května 2022

Tag Archives: energie;

Téma: Optimalizace nákladů

Energie na vytápění, přípravu teplé vody i elektrická energie nám prostřednictvím technologií zajišťují komfort, který jsme se naučili vnímat jako samozřejmost. Dnes už si nedokážeme představit, že bychom otočili kohoutkem a netekla nám teplá voda nebo že by elektřina nešla déle než pár hodin. Takový komfort ovšem něco stojí. Proto… číst dále Téma: Optimalizace nákladů

Číst dál »

Téma: Rozúčtování nákladů na tepelnou energii

V otázkách rozúčtování panuje mnoho nejasností, následující text umožní základní orientaci v problematice. Tepelná energie v bytových domech Teplo k vytápění a teplá voda jsou v mnoha bytových domech v současné době zpravidla dvě nejvyšší položky nákladů bydlení pro uživatele bytů a bytových jednotek. Proto je optimalizaci dodávek tepelné energie a jejímu… číst dále Téma: Rozúčtování nákladů na tepelnou energii

Číst dál »

Téma: Analýza potřeb energií pro bytový dům

Snad již většina vlastníků starších bytových domů provedla základní energetická opatření, jako je zateplení fasády, rekonstrukce střechy a výměna oken. Jen někteří z nich ovšem ví, že řešení je to jen tak napůl. Potenciál zateplených domů totiž zůstává často nevyužitý díky tomu, že se při rekonstrukci nezabývali technologiemi pro vytápění… číst dále Téma: Analýza potřeb energií pro bytový dům

Číst dál »

Téma: Způsoby sledování spotřeb tepelné energie

Měření spotřeby energií a médií je vstupním předpokladem pro energetický management v podmínkách bytových domů. V rozhodující většině případů bude sice komplikována skutečností, že osobám odpovědným za správu domu a správcům nebude umožněn vzdálený přístup k datům z fakturačních měřidel dodavatelů energií a médií v průběhu sledovaného období, ale i… číst dále Téma: Způsoby sledování spotřeb tepelné energie

Číst dál »

Téma: Zásady správného provozu a užívání bytového nebo rodinného domu

Na správný provoz a užívání bytu nebo domu je třeba pamatovat již ve fázi návrhu, klást otázky projektantovi a tomu, kdo bude pro nás vykonávat technický dozor (nebo stavební dozor v případě stavby rodinného domu svépomocí). U stavebních výrobků, které projektant vybírá pro naši stavbu (nový domů nebo stavební úpravy)… číst dále Téma: Zásady správného provozu a užívání bytového nebo rodinného domu

Číst dál »

Téma: Obnovitelné zdroje energie

Dodaná energie, neobnovitelná primární energie, obnovitelná energie a její zdroje, trvale udržitelný rozvoj. Často zmiňovaná témata při energetickém hodnocení budov, kdy v jedné části je posuzován vliv spotřeby energie provozu s dopadem na neobnovitelnou primární energii, tedy jaké množství je nevratně spotřebováno. Pro výrobu elektrické energie se v České republice… číst dále Téma: Obnovitelné zdroje energie

Číst dál »

Téma: Jaký systém vytápění a případně větrání zvolit po konkrétní typ domu

Není univerzální odpověď. Pokud je stavebník rozhodnut pro konkrétní systém, pak jsou technické návrhy a protiargumenty zbytečné. Provoz domu je součtem jednotlivých položek, které je nutné posuzovat, jinak hrozí zkreslení výsledků. Pokud je zdrojem tepla na vytápění a ohřev teplé vody plynový kotel, vychází cena elektrické energie cca 3,77 Kč/kWh.… číst dále Téma: Jaký systém vytápění a případně větrání zvolit po konkrétní typ domu

Číst dál »

Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – základní požadavky

Koncepční návrh obalových konstrukcí energeticky úsporných budov vychází především z technických hledisek. Kromě nich se ale uplatňuje i řada dalších kritérií, především požadavky energetické, ekonomické a environmentální. Tepelně technické požadavky návrhu bezprostředně souvisejí i s požadavky energetickými. Jsou dány dodržením normových kritérií – porovnávacích ukazatelů, specifikovaných platnou normou ČSN 73 0540-2:… číst dále Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – základní požadavky

Číst dál »

Téma: Energetické hodnocení budov

Energetické kvality budovy lze v současné době hodnotit dvěma různými způsoby, podle dvou předpisů na dvou různých kvalitativních úrovních. Hodnocení podle ČSN 73 0540-2/2011 je starší a jednodušší typ hodnocení energetické náročnosti budov, který se vztahuje ke stavebně architektonickému řešení budovy a pro tento účel využívá hodnotu průměrného součinitele prostupu… číst dále Téma: Energetické hodnocení budov

Číst dál »
X