20. dubna 2024

Tag Archives: my pro vodu

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Kořenové čistírny a rybníčky – dostupná možnost čištění odpadních vod (VIII) Odpadní vodu z rodinných domů, chat a jiných rekreačních staveb je vždy potřeba efektivně likvidovat. Po stránce ekonomické a provozní je téměř ve všech situacích v České republice výhodnější, aby byl producent připojen na kanalizační systém. Pokud není možnost… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Retence vody pomocí zelených střech (VI) V souladu s právními předpisy je požadováno při realizaci nebo rekonstrukci staveb řešit problematiku srážkových vod. Pokud se neplánuje využití srážkových vod, mají být přednostně vsakovány. V případě, že to místní podmínky neumožňují, pak zadržovány a regulovaně vypouštěny do recipientu (povrchových vod), oddílné dešťové kanalizace nebo kanalizace… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Malé domovní čistírny odpadních vod (VII) Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019 uvádí, že v domech napojených na kanalizaci žije 9,12 mil. obyvatel České republiky, to je 85,5 % z celkového počtu obyvatel. U zbylé části obyvatel jsou odpadní vody zneškodňovány individuálně. Podle platných právních předpisů… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Dešťová voda a její využití při závlaze (V) Při procházce po nově vyrostlých příměstských čtvrtích kolem velkých měst není výjimečné uvidět moderní dům, který obklopuje zahrada minimálně s posekaným a dobře zapěstovaným „anglickým“ trávníkem. Abychom však mohli o takovém trávníku vůbec hovořit, musíme se si uvědomit, že k jeho vypěstování a následné… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »