24. dubna 2024

Tag Archives: nájem bytu

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Následky smrti nájemce – přechod nájmu na dědice

Nepříjemným překvapením pro dědice zesnulého užívající nájemní byt, u kterého nedošlo k přechodu nájmu na osoby, s nimiž sdílel domácnost, může být povinnost doplatit nájemné a úhrady za služby, a to především za dobu od nájemcovy smrti až do skončení nájmu. Nedošlo-li k přechodu práva nájmu na členy domácnosti nájemce,… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Následky smrti nájemce – přechod nájmu na dědice

Číst dál »

Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé? Skončení nájmu bytu

Skončení nájmu je upraveno v občanském zákoníku. Nájem bytu obecně zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou nájemce a pronajímatele nebo výpovědí některé ze smluvních stran. Nájem však může zaniknout i jinak, například splynutím osoby nájemce a pronajímatele v případě koupě bytu nájemcem, smrtí nájemce, jehož nájemní právo na… číst dále Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé? Skončení nájmu bytu

Číst dál »

Téma: Může nájemník chovat exotická zvířata?

Jedním z často diskutovaných ustanovení nájmu bytu a mezi pronajímateli již i obecně známé je právo nájemce na chov zvířete v pronajatém bytě či domě dle ustanovení § 2258 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“). Upozorňujeme však, že jde pouze o ustanovení týkající se bytů a… číst dále Téma: Může nájemník chovat exotická zvířata?

Číst dál »