4. prosince 2023

Tag Archives: nájem bytu

Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé? Skončení nájmu bytu

Skončení nájmu je upraveno v občanském zákoníku. Nájem bytu obecně zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou nájemce a pronajímatele nebo výpovědí některé ze smluvních stran. Nájem však může zaniknout i jinak, například splynutím osoby nájemce a pronajímatele v případě koupě bytu nájemcem, smrtí nájemce, jehož nájemní právo na… číst dále Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé? Skončení nájmu bytu

Číst dál »

Téma: Může nájemník chovat exotická zvířata?

Jedním z často diskutovaných ustanovení nájmu bytu a mezi pronajímateli již i obecně známé je právo nájemce na chov zvířete v pronajatém bytě či domě dle ustanovení § 2258 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“). Upozorňujeme však, že jde pouze o ustanovení týkající se bytů a… číst dále Téma: Může nájemník chovat exotická zvířata?

Číst dál »