30. května 2024

Tag Archives: otvor

Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Následující text navazuje na článek Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách, jemuž jsme se věnovali v minulém dílu našeho měsíčního seriálu. Stropy Velkými otvory se rozumí takové, které mají půdorysný rozměr větší než 300 mm. Prefabrikovaná stropní deska je vytvořena ze stropních dílců spojených ve stycích mezi… číst dále Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Číst dál »

Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Stropní dílce používané v prefabrikovaných konstrukcích jsou zpravidla navrhovány jako prosté nosníky (podle ČSN 73 1201, resp. ČSN 73 2001). Toto řešení stropních dílců, dosud používané, často neodpovídá jejich skutečnému namáhání a působení prefabrikované stropní desky. Malými otvory se pro účely tohoto textu rozumí otvory půdorysného rozměru max. 300 mm… číst dále Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Číst dál »

Téma: Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách

Stěnové dílce malorozponových panelových soustav jsou plné, skladebné tloušťky 120 mm, 140 mm, 150 mm a 160 mm. Stěnové dílce středněrozponových panelových soustav jsou plné, skladebné tloušťky 190 mm a 200 mm, v některých případech vylehčené svislými kruhovými dutinami. Výška stěnových dílců je závislá na konstrukční výšce podlaží a na… číst dále Téma: Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách

Číst dál »