30. května 2024

Tag Archives: požární ochrana

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Co jsou přístupové komunikace a nástupní plochy

Přístupovou komunikací označujeme komunikaci, která má zajistit příjezd jednotky požární ochrany do takové vzdálenosti k budově, aby byl umožněn požární zásah jednotkou požární ochrany, včetně případné záchrany a evakuace osob. Příjezd jednotek požární ochrany je vždy uvažován do místa, odkud je předpokládáno vedení požárního zásahu. V některých případech je za toto… číst dále Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Co jsou přístupové komunikace a nástupní plochy

Číst dál »

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Únikové cesty

S únikovými cestami se z hlediska bydlení můžeme potkat v rodinných i bytových domech. Zatímco v rodinných domech nejsou únikové cesty takovým tématem, v bytových domech je to téma naprosto zásadní, protože se jedná o evakuaci většího množství osob společnými prostory. Podle Českého statistického úřadu žije více než polovina Čechů v bytových domech, jinými slovy… číst dále Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Únikové cesty

Číst dál »

Téma: Provozovny v bytových domech, změny užívání společných prostor

K pohodlnému bydlení patří dostupnost služeb v okolí. Součástí starých činžovních domů byl často obchod nebo řemeslnická dílna v přízemí. V návrhu moderní bytové výstavby se na komerční využití parteru myslí, ale často nastanou případy, kdy je nutné provést stavební úpravy stávající komerční jednotky, nebo se naskytne příležitost využít nepoužívané… číst dále Téma: Provozovny v bytových domech, změny užívání společných prostor

Číst dál »

Změny zákona o požární ochraně provedené novelou stavebního zákona

Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedená novela stavebního zákona obsahuje 315 pozměňovacích bodů a dále mění 44 zákonů, přičemž jedním z nich… číst dále Změny zákona o požární ochraně provedené novelou stavebního zákona

Číst dál »

Téma: Bezpečnost v bytovém domě (revize, PBŘ, BOZP)

Z platné legislativy vyplývá pro majitele bytových domů a jejich nájemníků, že musí zajistit provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Je tedy povinné zajistit revize a kontroly. Díky tomuto postupu je možné zabránit škodám na majetku i ztrátě… číst dále Téma: Bezpečnost v bytovém domě (revize, PBŘ, BOZP)

Číst dál »