20. května 2024

Tag Archives: Přístupné bydlení

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Byt s univerzálním standardem

Byt s univerzálním standardem představuje základní nejnižší prostorové požadavky, které mohou uspokojit většinu obyvatel, a jsou zároveň aplikovatelné při běžné bytové výstavbě. Hlavním požadavkem tohoto standardu je možnost zajištění manipulačního prostoru o velikosti kruhu o průměru 1 200 mm ve všech místnostech. Byt s univerzálním standardem musí být umístěn v bezbariérové části… číst dále Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Byt s univerzálním standardem

Číst dál »

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Obecné požadavky na přístupnost

Nový stavební zákon ruší speciální vyhlášku o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to s účinností od 1. července 2024. Nově je přístupnost staveb integrální součástí požadavků na výstavbu a není řešena samostatnou prováděcí vyhláškou stavebního zákona, jak byla dosavadní praxe. Tuto dosavadní prováděcí vyhlášku k současnému stavebnímu zákonu lze… číst dále Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Obecné požadavky na přístupnost

Číst dál »

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Vymezení základních pojmů

Rok 2024 je rokem nového stavebního zákona, který postupně nabývá účinnosti a významně se dotýká také problematiky bydlení včetně požadavků na bezbariérové užívání. Účinnosti zákon sice nabývá 1. ledna 2024, ale zavádí tzv. přechodné období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 podle ustanovení § 334a nového stavebního zákona. V zásadě… číst dále Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Vymezení základních pojmů

Číst dál »