26. května 2024

Tag Archives: Správa bytových domů

Téma: Správa bytových domů

Zdravé klima v bytovém domě (VIII) I pod vlivem bohužel  stále se vracející covidové vlny vystává do popředí otázka, co všechno lze učinit pro zdravější klima v bytovém domě, resp. v jeho společných částech. Pojďme si projít několik možných kroků, o jejichž realizaci mohou vlastníci bytových domů či společenství vlastníků jednotek uvažovat. Vnitřní… číst dále Téma: Správa bytových domů

Číst dál »

Téma: Správa bytových domů

Správa jednotky ve spoluvlastnictví více osob (VI) Troufnu si na úvod konstatovat, že otevíráme společně velmi obtížnou kapitolu, ve které praxe často nebývá zcela v souladu s teoretickými předpoklady. Zkusme se tedy blíže podívat na nejrůznější situace správy bytového domu formou společenství vlastníků jednotek. Výchozím ustanovením je § 1194 odst. 1 zákona… číst dále Téma: Správa bytových domů

Číst dál »

Téma: Správa bytových domů

Profesionální předseda (V) Pro výkon funkce statutárního orgánu ve společenství vlastníků jednotek i v bytovém družstvu platí hodně podobná pravidla, která se liší především tím, že v bytovém družstvu může být členem statutárního orgánu toliko člen bytového družstva na rozdíl od společenství vlastníků jednotek, kde může být výkon této funkce svěřen… číst dále Téma: Správa bytových domů

Číst dál »

Téma: Správa bytových domů

Dopady korporátního zákona na bytová družstva (IV) V loňském roce prošel velmi výraznou změnou zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Stalo se tak hned dvěma novelami s trochu kuriózní historií spočívající v tom, že později uveřejněná novela nabyla účinnosti… číst dále Téma: Správa bytových domů

Číst dál »

Téma: Správa bytových domů

Rozúčtování a vyúčtování v bytovém domě (III) Právní úprava rozúčtování a vyúčtování služeb v bytovém domě se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“ nebo „ZoS“), jinak též zákon… číst dále Téma: Správa bytových domů

Číst dál »