23. července 2024

Téma: Správa bytových domů

Zdravé klima v bytovém domě (VIII)

I pod vlivem bohužel  stále se vracející covidové vlny vystává do popředí otázka, co všechno lze učinit pro zdravější klima v bytovém domě, resp. v jeho společných částech. Pojďme si projít několik možných kroků, o jejichž realizaci mohou vlastníci bytových domů či společenství vlastníků jednotek uvažovat.

Vnitřní prostory a společné chodby

Dezinfekce vnitřních prostor bytových domů, zejména chodeb, schodišť, vstupních hal apod. patří k významným prvkům ochrany veřejného zdraví. Je jasné, že ani v době mimořádných covidových opatření není možné tyto prostory uzavřít nebo v nich zamezit pohybu třetím osobám či osobám pozitivně testovaným.

Jedním z kroků, které však mohou významně přispět ke snížení rizik výskytu virů či bakterií, je hygienicky účinné ošetření uvedených prostor, k němuž se mohou vlastníci bytového domu či společenství vlastníků jednotek rozhodnout a které nemusí být omezeno jen na účinky bezprostřední aplikace dezinfekce.

Velmi účinnou metodou prostorové dezinfekce je tzv. fogace, a to buď neškodnými biocidy, které však mají kratší dobu ochrany, anebo polymerovou dezinfekcí s déle trvajícím účinkem. Je to efektivní způsob ochrany uživatelů v bytovém domě. Takto lze dezinfikovat kromě bytových domů i administrativní objekty nebo místa, kde dochází k větší kumulaci lidí. Je to také výborná ochrana před viry právě v období pandemie koronaviru.

Vnitřní prostor výtahu

Výtah patří k místům, kde dochází v bytovém domě k výskytu většího počtu osob na malém prostoru. Vyplatí se proto desinfikovat ovládací panely, ale stejně tak madla či kliky vstupních dveří do bytového domu. V obou případech platí, že do budoucnosti by asi bylo vhodné uvažovat o bezdotykových vstupních dveřích či o jiných podobných ovládacích systémech. Kvalitní výrobci výtahů to umí už dnes a mnozí to dokážou aplikovat i do již stávajících výtahů.

Jinou cestou je pochopitelně ošetření vnitřního prostoru a vzduchu. Cest je vícero, od prováděné desinfekce vnitřních prostor (madel, tlačítek, vstupních dveří aj.) přes osazení ventilátorů až po využití ultrafialového světla. O vhodnosti instalace takového zařízení do výtahu je dobré se poradit s jeho provozovatelem, servisní firmou. A při aplikaci nových prostředků dávat přednost nejprve jejich vyzkoušení na malém vzorku, aby se vysledoval případný negativní vliv na instalované materiály. I k tomu mají zpravidla větší výtahové společnosti dostatek spolehlivých informací.

Vnitřní rozvody teplé vody (legionella)

Bakterie legionella se může vyskytovat v jakémkoliv typu vodovodního systému. Víme o ní, že optimální teplotou pro její rozmnožování je interval někde mezi 25 až 45 °C, při nižších teplotách se neumí rozmnožovat, naopak s vyššími teplotami dramaticky klesá schopnost jejich přežití a teplotu nad 70 °C nepřežije. Není nebezpečné ani tak požití teplé vody s legionellou jako spíše vdechnutí kontaminovaného aerosolu z teplé vody, např. při sprchování. Je to značně opomíjené riziko.

Existují různé metody, jak legionellu odstranit nebo potlačit, k nimž patří např. termická dezinfekce (přehřátí vody), chemická dezinfekce (dávkovače chemie), ionizace (elektro), UV zářiče apod. Nejúčinnějším způsobem, jak odstranit legionellu z rozvodů teplé vody, je využít chemické čištění systému teplé vody ekologickými prostředky. Jedině tak se odstraní tato vodní bakterie i s ložisky možné kolonizace.

Vnitřní rozvody vzduchotechniky

Vnitřní rozvody vzduchotechniky jsou další důležitou součástí společných částí každého bytového domu, kterým je třeba věnovat náležitou pozornost, neboť je lze zcela po právu označit jako plíce bytového domu. Časem se totiž usazují na stěnách rozvodů vzduchotechnického potrubí prach, olejový aerosol a další nečistoty z běžného provozu bytového domu, v nichž lze laboratorním rozborem identifikovat různé bakterie, viry, houby i plísně. To vše může mít za následek nejrůznější zdravotní komplikace obyvatel v domě, např. bolesti hlavy bez zjevné příčiny, častá únava, různé alergie či kožní problémy, častá respirační onemocnění, nekvalitní spánek apod. Světová zdravotnická organizace tento jev označila jako syndrom nemocných budov.

Z uvedených důvodů je žádoucí i tyto prostory čistit a věnovat jim patřičnou péči. Na internetu lze dohledat nejrůznější cesty a řešení. K těm zajímavějším patří možnost čištění robotickým zařízením, které je schopno se přizpůsobit dané prostoře, a hlavně – před i po vyčištění je schopné pořizovat záznam o stavu daného rozvodu. To může samozřejmě posloužit jako důkaz o provedení práce, ale především to dá pořizovateli cenné informace o technickém stavu vzduchotechniky, případných poškozeních či místech, která se mohou stát problematickými do budoucna.

Zpracoval: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay