25. května 2024

Tag Archives: stanovy

Téma: Řízení členské schůze

Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě… číst dále Téma: Řízení členské schůze

Číst dál »

Téma: Shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek (§ 1205 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“). Zřídí-li stanovy další orgány společenství vlastníků jednotek, nelze na ně přenést působnost vyhrazenou shromáždění vlastníků (ani statutárnímu orgánu). Shromáždění vlastníků je tvořeno všemi vlastníky jednotek.… číst dále Téma: Shromáždění vlastníků

Číst dál »

Téma: Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek jsou základním dokumentem upravujícím vnitřní poměry bytové korporace. Obsah stanov je dán uvedením alespoň: a)      názvu obsahujícího slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků jednotek vzniklo, b)      sídla určeného v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,… číst dále Téma: Stanovy společenství vlastníků jednotek

Číst dál »

Téma: SVJ – Základní pojmy

Základní právní úpravu společenství vlastníků jednotek obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Základní úprava je obsažena v části s označením Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví (§§ 1158 až 1222 OZ), zvláště pak §§ 1194 až 1216, které upravují přímo společenství vlastníků jednotek. K tomu je však… číst dále Téma: SVJ – Základní pojmy

Číst dál »

Téma: Jaká jsou pravidla pro SVJ?

Zatímco majitelé bytů v novostavbách většinou berou členství ve společenství vlastníků jednotek jako samozřejmost, ti, kdo koupili byt v privatizaci nebo na sebe převedli původně družstevní bydlení, bývají někdy zaskočeni. Co je dobré vědět? Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoby založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. K… číst dále Téma: Jaká jsou pravidla pro SVJ?

Číst dál »