25. května 2024

Tag Archives: strop

Téma: Přestavby bytů v panelových domech

Do roku 1990 převažovala ve výstavbě bytových domů panelová výstavba ze železobetonových panelů, kterou se minulý režim snažil řešit bytovou otázku. Panelová výstavba měla nízké kvalitativní ukazatele, které se projevují různými poruchami. Současně dožívají i bytová jádra, instalace a rozvody. Revitalizací a modernizací dochází k prodloužení jejich životnosti a zkvalitnění… číst dále Téma: Přestavby bytů v panelových domech

Číst dál »

Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Následující text navazuje na článek Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách, jemuž jsme se věnovali v minulém dílu našeho měsíčního seriálu. Stropy Velkými otvory se rozumí takové, které mají půdorysný rozměr větší než 300 mm. Prefabrikovaná stropní deska je vytvořena ze stropních dílců spojených ve stycích mezi… číst dále Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Číst dál »

Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Stropní dílce používané v prefabrikovaných konstrukcích jsou zpravidla navrhovány jako prosté nosníky (podle ČSN 73 1201, resp. ČSN 73 2001). Toto řešení stropních dílců, dosud používané, často neodpovídá jejich skutečnému namáhání a působení prefabrikované stropní desky. Malými otvory se pro účely tohoto textu rozumí otvory půdorysného rozměru max. 300 mm… číst dále Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Číst dál »